Rekordmange får opptak ved OsloMet

Nye studenter på OsloMets campus i Pilestredet

OsloMet opplever i år økt interesse for høyere utdanning. 7939 søkere fått tilbud om studieplass ved universitetet, noe som er over 500 flere enn i 2019. Ved hele 37 av studiene ved OsloMet må søkerne i år ha en poengsum på over 50 for å komme inn.  
Prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler, sier trenden er gledelig, og ser flere mulige sammenhenger med koronasituasjonen.  

−  Den økte arbeidsledigheten vi har fått den siste tiden, har nok gjort at flere ønsker å ta høyere utdanning, sier Waaler.

Pågangen til årsstudier har vært ekstra stor ved OsloMet i år, med hele 50 prosent flere søkere enn i fjor. Økonomi og ledelse, dokumentasjonsforvaltning og medier og kommunikasjon er blant de mest ettertraktede årsstudiene.  

− Det er sannsynlig at mange som har blitt permittert eller mistet jobben denne tiden, vil benytte sjansen til å heve kompetansen sin det neste året. OsloMet vil fortsette å satse på et bredt og fleksibelt utdanningstilbud for å fylle kompetansebehovene i samfunnet i tiden fremover, sier prorektor Nina Waaler.  

Sammenlignet med 2019 har rundt 200 flere over 30 år fått plass på studier ved OsloMet. 

Portrett Nina Waaler

Prorektor Nina Waaler

Populære helseutdanninger

Flere helse- og sosialfaglige utdanninger som sykepleie, barnevern og vernepleie har hatt markant økte søkertall, og dermed også økte poenggrenser for opptak. For å komme inn på sykepleierutdanning i Pilestredet må søkerne i år ha 50 poeng, mens de i fjor kunne klare seg med 47,9.  

− Vi ser at utdanninger til yrker som handler om å hjelpe andre mennesker, stadig blir mer populære. Dette kan også være en effekt av koronasituasjonen, som så tydelig har vist hvor viktige helsearbeidere er for samfunnet. Det er godt å se at søkerne strømmer til disse utdanningene, som vil gi sikker jobb i fremtiden, sier prorektor Nina Waaler.  

Waaler tror også variasjonen i sykepleieryrket trekker søkere.

− Sykepleieryrket er ikke et rent omsorgsyrke, det er for eksempel mye høyteknologi i sykepleieres hverdag. Dette har nok blitt ekstra tydelig for folk den siste tiden.  

OsloMet opplever også økt interesse for mer teknologiske og andre typer helseutdanninger som bioingeniør, ortopediingeniør, tannteknikk, ergoterapi og fysioterapi. De som ønsker å bli ortopediingeniører, og lage proteser og andre hjelpemidler, må i år ha minst 58,8 poeng, mot 56, 1 i fjor. Også på fysioterapi er det hard kamp om plassene, med en poenggrense på 57,3, mot 55,7 i fjor. 

Digitalisering og teknologi

Studier innenfor journalistikk, medier og kommunikasjon, og informasjonsteknologi fortsetter å være svært ettertraktede.

Nesten 17 prosent flere har i år mediefag ved OsloMet som sitt førstevalg.  

− Denne trenden speiler mediealderen vi lever i, og viser at den altomfattende digitaliseringen av samfunnet gir et trykk på studier som gir digital kompetanse, sier Nina Waaler.

OsloMet har også økte poenggrenser for dataingeniør- og informasjonsteknologistudier. Poenggrensen på informasjonsteknologi er i år på 56, nesten ett poeng høyere enn fjoråret.   

− Det er flott om universiteter og høgskoler har nådd frem med budskapet om at IT ikke bare handler om koding, men om å utvikle løsninger for samfunnet, sier Waaler.

− Vi ser også at de siste åras økning i kvinneandel på flere teknologiske studier fortsetter.
Hele 38 prosent av de nye studentene på anvendt datateknologi er i år kvinner, mens kvinneandelen på IT-studiene ved OsloMet samlet er på 31 prosent.  

Høyt kvalifiserte søkere til lærerutdanning

Søkertallene til lærerutdanningene går ned ved de fleste universitetene og høgskolene i landet i år. Selv om dette også er tilfelle ved OsloMet, har poenggrensene for de ulike lærerutdanningene gått noe opp.   

Poenggrensen for å komme inn på grunnskolelærerutdanningen med engelsk fordypning har eksempelvis økt fra 47,8 til 48,9, mens studenter som ønsker fordypning i matematikk i år må ha hele 52 poeng for å få opptak til studiet.  

− De høye poenggrensene tross lavere søkertall, tyder på at vi har fått ambisiøse lærerstudenter til OsloMet, som både er motiverte og godt kvalifiserte, sier prorektor for utdanning, Nina Waaler.

Ti på topp – antall førstevalgssøkere

 1. Sykepleie, Oslo, 1365
 2. Økonomi og administrasjon, 921 
 3. Fysioterapi, 906 
 4. Sosialt arbeid, 811 
 5. Barnevern, 742 
 6. Vernepleie, 677 
 7. Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet, 649 
 8. Prehospitalt arbeid – paramedic, 634 
 9. Sykepleie Kjeller, 534 
 10. Barnehagelærer, 522

Ti på topp – poenggrenser

 1. Økonomi og ledelse, deltid, årsstudium, 64,5
 2. Økonomi og ledelse, årsstudium, 64,5
 3. Journalistikk, bachelor, 59,3
 4. Medier og kommunikasjon, årsstudium, 59
 5. Ortopediingeniør, bachelor, 58,8
 6. Prehospitalt arbeid - paramedic, bachelor, 58,7
 7. Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium, 58,4
 8. Dokumentasjonsforvaltning, årsstudium, 58
 9. Design og kommunikasjon i digitale medier, årsstudium, deltid, 57,5
 10. Fysioterapi, bachelor, 57,3

Kontakt

Laster inn ...