Bilde av professor Olav Hovdelien

Religion i humoren og humor i religionen

Den første norske vitenskapelige antologien om humor og religion viser at dette er ingen spøk.

– Humor og religion er uttrykk for to ulike måter å forholde seg til virkeligheten på, sier professor Olav Hovdelien ved Institutt for barnehagelærerutdanning.

– Samtidig er det to fenomener som mange har et forhold til. Kanskje er koblingen humor og religion litt uvanlig i vitenskapelig sammenheng, men vi har alltid gått ut fra at det er mye humor i religionssammenhenger.

Hovdelien mener dette temaet fortjener et vitenskapelig fokus, og resultatet er blitt den første vitenskapelige antologien om temaet, Ingen spøk. En studie av religion og humor.

Boka er redigert av Hovdelien sammen med professor Pål Ketil Botvar ved Universitetet i Agder og sosiolog Ann Kristin Gresaker ved KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Religionsosiologene ser både på religionshumor og religiøs humor i mange ulike religioner og hos humanetikere.

Utvikling i humoren

Det er stor forskjell på feriebiskop Kjartan Fjertnes i Rolf Wesenlunds skikkelse på 60-tallet, prestesketsjene med komikerne Kirkevaag, Lystad og Mjøen på 70-tallet og Bjarte Tjøstheims prest i dagens TV-serie Presten.

– Ved å se på disse figurene kan man lære mer om Den norske kirke de siste 50 årene, sier Hovdelien.

 – Den selvhøytidelige presten i utgaven til Fjertnes, er nå blitt til en godmodig prest som tilpasser seg alle, i tråd med utviklingen Den norske kirke har gått gjennom i samme tidsperiode.

Humor brukes ofte sammen med kontroversielle saker, og både karikaturtegningene og angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo viser hvordan radikal islam møter humor med vold.

– Gjennom intervjuer har vi også sett at komikere kan være redde for å lage humor om islam, sier Hovdelien. – Dette er de litt flaue over, men de frykter reaksjoner, og dette er et av få felt komikere ofte ikke tør lage humor om. 

Katolsk humor

Selv har Hovdelien analysert forfatterskapene til to dominikanerpatre – Kjell Arild Pollestad og Arnfinn Haram og hvordan de bruker humoren.

– Det handler om Den katolske kirke i det norske samfunnet og hvordan dette forholdet tolkes ved hjelp av humor, sier Hovdelien. – Pollestads bøker var veldig populære da han kom ut på 80- og 90-tallet, og humoren traff godt den gangen. Det er tydelig at humoren er blitt smalere etter hvert. Det har skjedd noe med publikum, og Pollestad når ikke ut til så mange lesere som før.

Jødisk humor hver fredag

Kollega og førsteamanuensis Gunnar Haaland har undersøkt rundt 250 vitser som har blitt publisert i det ukentlige nyhetsbrevet til Det Mosaiske Trossamfund. 

– Jeg fant blant annet ut at materialet samsvarer med en vanlig påstand om jødisk humor: at den er grunnleggende selvironisk og selvutleverende, sier Haaland. – Sigmund Freud skal være den første forskeren som påpekte dette. I mitt materiale vitses det mest med rabbinere og ganske mye med dominerende mødre og bestemødre. 

– Blant de relativt få vitsene som har en brodd mot noen «andre», som i svenskevitsene, er det gjerne kristendommen eller kirken som rammes. Videre fant jeg at temaer som har skapt humorkontroverser i offentligheten – holocaust, omskjæring og israelsk militær maktbruk – er nesten helt fraværende i materialet. Og så fant jeg selvfølgelig veldig mange veldig morsomme vitser, sier Haaland.

Mediert humor

Religionsosiologer fra hele landet og fra Finland bidrar i boka. De ser blant annet på religionshumor i amerikanske og britiske komedier, islam i to norsk filmkomedier, religionsvitser i bladet Vi Menn, bruk av humor ved gravferder, og humanistisk og ateistisk humor.

– Norske forskere som ønsker å gå videre med temaet humor og religion, må forholde seg til denne boka, sier Hovdelien. – Her er det mye ny kunnskap, og man kan lære mye om religion og humor.

Gratisbok

Boka er utgitt i serien Nordic Open Access Scholarly Publishing, NOASP, og er åpent tilgjengelig for alle. Den selges ikke i butikker, men kan lastes ned gratis til nettbrett eller skrives ut som pdf. Det finnes lenker til hele boka og hvert enkelt kapittel.

Last ned boka (cappelendammunddervisning.no).

Referanse

Pål Ketil Botvar, Ann Kristin Gresaker og Olav Hovdelien (red.): Ingen spøk. En studie av religion og humor, Cappelen Damm Akademisk, 2019

Kontakt

Laster inn ...

Tekst og foto: Kari Aamli

Publisert: 09.11.19 | Kari Aamli