Portrett av Olav Hovdelien

Religion som samfunnsfaktor

Professor Olav Hovdelien er mer opptatt av hvordan religioner faktisk opptrer i samfunnet enn av deres ritualer.

De siste 20 årene har religionssosiolog og professor i religion, livssyn og etikk Olav Hovdelien ved Institutt for barnehagelærerutdanning forsket på religion og samfunn. Nå har han oppsummert dette og tatt med det han har mener grunnskolelærerstudentene trenger av kunnskap på dette feltet i boka Religion og samfunn – en innføring.

– Dette er en fagbok som handler om hvordan man kan forstå vekselspillet mellom religion og moderne samfunn, sier Hovdelien. – Vi har et samfunn der mange er religiøst aktive, ikke minst blant minoritetene. Samtidig representerer Den norske kirke fortsatt den hegemoniske majoritetsreligionen. 

Boka tar ikke i særlig grad opp den enkeltes religiøse identitet, men ser på religion som samfunnsfaktor.

– Dette er en tilnærming som også stemmer godt overens med den nye læreplanen for grunnskolen, sier Hovdelien. – I stedet for å fordype seg i verdensreligionene, skal man se på hvordan religionene faktisk opptrer i samfunnet i dag. Dette er en ny måte å tenke religion på i læreplansammenheng. Man går bort fra verdensreligionmodellen og er opptatt av som samfunnsfaktor og religion som levd liv.

– Å skrive for lærerstudenter er viktig fordi disse skal undervise elevene som vokser opp. 

Oppblomstring av religiøs aktivitet

– I Vest-Europa står sekulariseringen fortsatt sterkt, mens i resten av verdenssamfunnet har vi snarere sett og en oppblomstring av religiøs aktivitet etter 11. september 2001, sier Hovdelien. – Dette handler om religion og konflikt, og religion og politikk. Samtidig har innvandringen til Norge gjort det norske samfunnet mer mangfoldig også religiøst sett.
Hovdelien er opptatt av at religion er mer enn en personlig følelse. 

– Derfor er det viktig å ha en samfunnsfaglig tilnærming til dette. Boka er også en innføring i religionssosiologi, og dette finnes det få av i Norge fra før, sier Hovdelien. 

Referanse

Olav Hovdelien: Religion og samfunn – en innføring, Fagbokforlaget, 2019

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 24.02.20 | Kari Aamli