Ingrid Djupskås i hjemmet sitt. Bilde hentet fra NRK-podkastserien "På innsiden av NAV". Foto: Patrick da Silva Sæther/NRK

Vi har samlet saker om NAV, tillit og tillitsreformen

NAV og tillit diskuteres mye. Her kan du lese noen saker som har tatt opp dette på KAI-sidene.

"Det er systemet det er noe galt med, ikke folka på NAV"

Professor Ann-Helén Bay kommenterer NRKs podkastserie "På innsiden av NAV" (nrk.no) i denne kronikken og peker på tre punkter det kan tas lærdom av. 

NAV – la oss snakke om tillit

Portrettbilde av Julia Köhler-Olsen.

Julia Köhler-Olsen er professor i rettsvitenskap ved OsloMet. Foto: Kjetil Helland

Julia Köhler-Olsen kommenterer "På innsiden av NAV" i denne kronikken og understreker at NAV kontinuerlig må arbeide for å opptre tillitsskapende. NAV-direktør Hans Christian Holte svarer Köhler-Olsen i Dagsavisen: "Ja, la oss snakke om tillit" (dagsavisen.no).

NAV og tillitsreformen

Portrettbilde av Heidi Moen Gjersøe.

Heidi Moen Gjersøe er førsteamanuensis II ved OsloMet og tilknyttet Kompetansesenter for arbeidsinkludering, tillegg til å være ansatt på VID vitenskapelige høgskole. Foto: Pål Arne Kvalnes

NAV-ansatte skal yte bedre med mer tillit. Da blir det viktig å diskutere hva slags faglig kunnskap denne tilliten skal hvile på, skriver Heidi Moen Gjersøe i denne KAI-kronikken. 

Hva kan vi kreve av de syke?

Silje Bringsrud Fekjær, Lars Inge Terum og Erik Børve Rasmussen har undersøkt om NAV-ansattes tilbøyelighet til å gi trekk i ytelsen påvirkes av deres oppfatninger av det å stille aktivitetskrav til syke og av stønadsmottakerens diagnose. Deres betraktninger kan du lese i denne KAI-kronikken.

Må de unge ha diagnose for å få tett oppfølging av Nav?

Anne Hege Strand i podkaststudio.

Fafo-forsker Anne Hege Strand i studio. Foto: Pål Arne Kvalnes

Anne Hege Strand besøker KAI-podden (soundcloud.com) for å snakke om Fafo-rapporten «Velferdsordninger til unge: Bruk av arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogram blant unge utenfor arbeid og utdanning», som Strand har skrevet sammen med Jørgen Svalund.

Fungerer NAV som det skal? 

Professor Ann-Helén Bay ved KAI og OsloMet, og NAV-direktør Hans Christian Holte intervjues i EKKO Helg (nrk.no)

Publisert: 11.03.22 | Pål Arne Kvalnes