Detaljbilde av at en barnehageansatt holder et lite barn i hånden

Samlings- og nettbasert barnehagelærerutdanning fra høsten 2020

Fra høsten 2020 tilbyr OsloMet samlings- og nettbasert barnehagelærerutdanning på deltid. Målgruppen er fagarbeidere og assistenter med ansettelse i barnehage som ønsker å utdanne seg til barnehagelærer eller pedagogisk leder.

Bachelorstudiet går over fire år, og studentene må regne med omtrent 75 prosent arbeidsbelastning per år. Studiet retter seg primært mot studenter med arbeidssted i Oslo og det nåværende Akershus, og eventuelle søkere utenfor dette geografiske området må være forberedt på å delta på studiesamlinger her.

– Med denne utdanningen tilbyr vi et deltidsalternativ som tar utgangspunkt i studentenes arbeidserfaringer, og undervisningen vil foregå på tre ulike læringsarenaer, forteller studieleder Ulrika Oterholm.

– Vi har revidert den tidligere deltidsutdanningen i en retning som bygger videre på erfaringene med studiesamlinger i barnehagen fra arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). Studieprogrammet tar i bruk nettbaserte undervisningsformer og sikrer kontinuitet gjennom faste, ukentlige studiedager.

Campus, nett og barnehage

Det er verdt å merke seg at den samlings- og nettbaserte barnehagelærerutdanningen har en struktur hvor studentene veksler mellom å ha samlinger på campus, samlinger i barnehagene, og samlinger på nett. Hver uke må studentene sette av to hele dager til studiet. Det blir en rullering mellom: 

Jeanette Schou, tidligere styrer og nå virksomhetsleder for barnehagene i Ås, har den siste tiden hatt delt stilling ved OsloMet. Hun mener den nye samlings- og nettbaserte deltidsmodellen er et godt utgangspunkt for å videreutvikle barnehagesektoren og utdanne dyktige barnehagelærere.

– Mulighetene ligger i de tre læringsarenaene som modellen baserer seg på. Campus, nett og barnehage er alle likeverdige læringsarenaer som gir ulike muligheter og perspektiver på barnehagelærerutdanningen. Som arbeidsgiver opplever jeg at modellen gir en større fleksibilitet og har et bredere læringspotensial både for studenter og barnehagene, sier Schou.

Må være ansatt i barnehage 

For å kunne begynne på studiet, må man være ansatt i en barnehage i minst 40 prosent stilling. Videre må barnehagen inngå en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale med Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet. 

– Barnehagen til studenten blir en sentral læringsarena i dette studiet. Studiet tar utgangspunkt i studentens erfaringer og kompetanse, og kompetansen som finnes på arbeidsplassen de har en tilsetning i. Dette er helt klart en profesjonsnær utdanning, forteller studieleder Oterholm.

Større nærhet til praksisfeltet

Jeanette Schou opplever at den nye deltidsmodellen gir en større nærhet til praksisfeltet, da studentene i større grad må bruke sin egen arbeidsplass som læringsarena.

– Dette mener jeg kan bidra til at arbeidsgivere vil kunne få større synergieffekter av å ha ansatte hos seg som tar barnehagelærerutdanningen, samtidig som universitetet får en helt ny læringsarena å bygge videre på. Modellen åpner opp for at refleksjoner om egen praksis, holdninger, verdier, samt teori kan sees i et større helhetsperspektiv. Den digitale læringsarenaen som studiet benytter støtter opp under behovet for mer kunnskap og erfaring med bruken og nytten av digitale verktøy i barnehagen, mener Schou.

Les mer om studiet

Kontakt

    Laster inn ...

     

    Publisert: 27.11.19 | Siv Tonje Håkensen