bildecollage rundt ordet Plastic

Skal studere plastreduksjon

SIFO har fått tilslag fra Norges forskningsråd på prosjektet REDUCE, som skal se på hvordan vi kan redusere bruken av plast i hverdagslivet.

Hva er omfanget og betydningen av plastprodukter vi bruker i hverdagslivet, og hvordan klarer noen å unngå plasten fullstendig? Og hvordan påvirker bedrifter og politiske diskurser plastforbruket? 

Dette er blant spørsmålene som skal utforskes i det nye prosjektet REDUCE.

REDUCE er et tverrfaglig prosjekt der forskere fra feltene design, sosiologi og historie skal samarbeide med en rekke bedrifter og organisasjoner for å se på plastforbruket vårt i et systemperspektiv og undersøke hvordan vi kan bevege oss mot å redusere forbruket av plastprodukter.

– Dette er viktig fordi forbruksreduksjon er en avgjørende, men ofte underkommunisert del av å realisere ambisjonene for en sirkulær økonomi, sier prosjektleder Marie Hebrok.

Prosjektet vil særlig se på tre forbruksområder der det brukes mye plast:

Som kjent er den plasten vi bruker aller mest av laget av ikke-fornybare karbonressurser, altså olje. I tillegg er det svært lite av den plasten vi bruker som per i dag lar seg gjenvinne.

– Endel plast lekker skadelige kjemikalier og mikroplast, og forsøpler landskap og hav – derfor må vi redusere forbruket av den, sier Hebrok.

Den fantastiske plasten

Samtidig er plast et vidundermateriale som kan brukes til nesten hva som helst, formes og farges i en uendelighet av muligheter. Og i noen produkter er plasten det absolutt mest egnede materialet, og vil fortsette å være det en stund fremover, til vi finner et alternativ som kan matche dets egenskaper.

– Dette er ikke produktene vi er opptatt av i REDUCE. Vi er opptatt av å redusere forbruket av plast der bruken av materialet ikke er hensiktsmessig, og der det allerede finnes, eller der det kan utvikles alternativer, sier Hebrok.

Forbruksreduksjon må til fordi det finnes mange miljøutfordringer knyttet til plast, men vi må begynne i riktig ende – der plasten er unnværlig.

– Ved å se på plasten fra ulike perspektiver knyttet til forbrukernes hverdagsliv, politiske reguleringer og prosesser, og produktutvikling i næringslivet – vil vi bidra til å identifisere barrierer og muligheter for å redusere plastforbruket i fremtiden.

Nye løsninger for fremtiden

Prosjektet vil bidra med kunnskap om

  1. hvordan politiske diskurser påvirker rammevilkårene for reduksjon av plastforbruket og hvordan disse kan endres
  2. hvordan plastprodukter inngår i forbrukernes hverdagsliv – og hvordan noen idealister klarer å nærmest eliminere plast fra hverdagslivet
  3. hvordan plastens rolle har utviklet seg historisk og hva det betyr for forbruket i dag
  4. muligheter for innovasjon – å designe og redesigne systemer, produkter og tjenester for å redusere bruken av plast
  5. hvordan fremtidsscenarier og Designerly Living Labs kan hjelpe oss å finne nye løsninger.

REDUCE – Rethinking everyday plastics. Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, Norges forskningsråd.

Prosjektleder

Laster inn ...

Andre SIFO-deltakere

Laster inn ...

Samarbeidspartnere

Publisert: 23.06.2021 | Kjersti Lassen