– Som skreddersydd for fagforeningen

Liv Ova Graham fra Politiets Felleforbund på Campus Pilestredet.

Videreutdanninger for Politiets Fellesforbund

OsloMet og School of Management har samarbeidet med Politiets Fellesforbund (PF) for å tilby videreutdanning til deres tillitsvalgte to ganger: 

  • Ledelse og organisasjonsutvikling for Politiets Fellesforbund (2017), 15 studiepoeng på masternivå. 
  • Ledelse i den norske samarbeidsmodellen (2018), 15 studiepoeng på både bachelor- og masternivå. Studiet var spesielt rettet mot fagforeningsarbeid. 

– Det finnes ikke mange fagforeningsrelaterte studier og gjennom samarbeidet vi hadde med School of Management fikk vi skreddersøm etter våre ønsker og behov, sier Liv Ova Graham. 

Liv Ova Graham er kurs- og opplæringsansvarlig i Politiets Fellesforbund (PF) og tidligere student ved videreutdanningene, og er svært fornøyd med samarbeidet.

– Med de store endringsprosessene og omstillingen som foregår i politiet ga dette samarbeidet våre tillitsvalgte godt faglig påfyll og forskningsbasert ballast til å håndtere slike utfordringer, sier Graham. 

Hvorfor studiepoeng

PF har samarbeidet med OsloMet med å tilby to videreutdanninger på 15 studiepoeng til topptillitsvalgte i fagforeningen. Det første videreutdanningstilbudet i 2017 var masteremnet Ledelse og organisasjonsutvikling for Politiets Fellesforbund. Neste tilbud var Ledelse i den norske samarbeidsmodellen i 2018 og gikk både på bachelor- og masternivå. 

– Blant de som fulgte emnet på masternivå ved Ledelse i den norske samarbeidsmodellen var det et par som gikk videre med masterstudier. Alle som tok masteremnet har også mulighet til å bruke dette inn i master i Styring og ledelse ved OsloMet.

Graham nevner særlig de yngre tillitsvalgte som opptatt av formell utdanning og studiepoeng. 

– De eldre tillitsvalgte har gjerne tyngre arbeidserfaring og har ikke det samme behovet for formalisert kompetanseheving, mens de yngre nok er mer opptatt av formell utdanning, sier Graham. 

Og det er flere yngre som påtar seg topptillitsverv nå enn tidligere i fagforeningen. 

– Det har også vært mer fokus på mastergrader i politiet i senere tid. Derfor var det viktig å få studiepoeng og forskningsbasert tyngde inn i ledersatsningen, sier hun. 

Vi kunne ta opp den minste ting og hadde kontakt om alt underveis. Dere matcher mange aktører på den private siden godt på dette – Liv Ova Graham, Kurs- og opplæringsansvarlig i Politiets Fellesforbund

Før Ledelse og organisasjonsutvikling for Politiets Fellesforbund ble satt i gang i 2017 ble det gjennomført en anbudsrunde der de innhentet tilbud fra fem ulike tilbydere. 

– Vi hentet inn tilbud fra flere aktører. Grunnen til at vi gikk for OsloMet og School of Management var at vi opplevde at vi fikk et skreddersydd opplegg der, sier Graham. 

Graham var overrasket over fleksibiliteten da de satte i gang samarbeidet. 

– Vi kunne ta opp den minste ting og hadde kontakt om alt underveis. Dere matcher mange aktører på den private siden godt på dette, sier Graham. 

– Jeg opplevde det ble godt tilpasset vår bestilling og vi fikk både komme med innspill til temaer og forelesere vi var interesserte i, sier hun. 

Godt utbytte

Foruten at et par av studentene gikk videre med masterstudier har flere av studentene fått bruk for oppgavene de skrev og leverte underveis. Graham selv fikk stort utbytte da hun skrev om hvorfor Politiets Fellesforbund bør ha en kompetansestrategi. 

– Spesielt det første året med samarbeid skrev vi om mye interessant. Hver student kunne velge å skrive om temaer som var tilpasset sin egen arbeidshverdag. Som kurs- og opplæringsansvarlig skrev jeg om hvorfor organisasjonen burde ha en kompetansestrategi.

Organisasjonen har markedsført godt at de driver med ledertreningsprogram og andre kompetansehevingstiltak for topptillitsvalgte, og Graham mener at dette har hatt innvirkning på økningen i kandidater til lokallagslederverv de siste årene.

– Det skal lønne seg å være tillitsvalgt og jeg tror de fleste har fått med seg at vi tilbyr gode lederutviklingsmuligheter i vår fagforening. Det har nok vært med på å få flere til å interessere seg for høyere verv, sier Graham.