bilde av jente med strikkegenser blant svarte og grå sauer

Sluttrapport for ull-prosjektet KRUS

Ny kunnskap om norsk ull, saueraser, tekstilproduksjon og lokalt næringsliv gjennom KRUS-prosjektet. Nå foreligger sluttrapporten.

Siden oppstarten i 2015 har KRUS-prosjektet hatt to mål: å forbedre markedet for og verdien av norsk ull og kartlegge mulighetene for lokal produksjon som et skritt mot bærekraft i klesindustrien. Prosjektet har sett på hvordan vi kan gjenopprette en forståelse av sammenhengen mellom råvaren og det ferdige produktet innen industrien og blant forbrukerne.

Da KRUS startet var det få produkter på markedet som inneholder norsk ull utover strikkegarn og noen ferdige strikkegensere. Vi har opplevd et skifte, med mange nye produkter på markedet fra nye og små, og fra etablerte norske tekstilbedrifter. Ikke minst har utviklingen for de eldre sauerasene vært gledelig. Dette er ulla der utfordringene har vært størst, og mest har gått til spille.

Et marked med mer variasjon åpner muligheter for produkter som tar vare på ulike egenskaper ved råvarene slik som naturlig pigment. Det er fortsatt mye ugjort både for norsk ull generelt og for de eldste rasene, men kunnskapen og interessen rundt mulighetene er raskt voksende. Ved avslutningen av KRUS er vi glade for å ha kunnet bidra til en positiv utvikling for norsk ull.

Om prosjektet

KRUS er et forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd ledet av SIFO med samarbeidspartnere fra IWTO, Norilia, NIBIO, NSG, NMBU, Hillesvåg Uldvarefabrik, Selbu Spinneri, Krivi Vev, Norges Husflidslag, samt mange flere aktører i den norske og internasjonale ullbransjen.

Last ned rapporten her

Ingun Grimstad Klepp, Tone Skårdal Tobiasson, Vilde Haugrønning, Gunnar Vittersø, Lise Grøva, Torhild Kvingedal, Ingvild Espelien, Elin Kubberød: KRUS final report. Enhancing local value chains in Norway. SIFO-rapport nr. 8-2019

KRUS-prosjektet har levert 40 kronikker, 3 bøker, 22 bokkapitler, 25 vitenskapelige artikler, 4 rapporter, 60 populærvitenskapelige publikasjoner, og deltakerne i prosjektet har holdt over 140 foredrag.

Kontakt

Laster inn ...