Kommende søknadsfrister for eksterne forskningsmidler

Flere finansieringskilder har utlysninger som kan være aktuelle for forskere ved Fakultet for helsevitenskap.

Intern utlysning av stipendiatstillinger

Fakultet for Helsevitenskap har lyst ut ti stipendiatstillinger. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder. Søknadsfristen er 24. oktober. 

Forskningsrådet

FRIPRO åpner for innsending av søknader 18. oktober. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder, men vektlegger fri, dristig og nyskapende forskning og vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront.

Vi gjør oppmerksom på at FRIPRO fra nå er en utlysning med løpende søknadsfrist. Det er innført karenstid og karanteneregler. Alle søkere må sette seg inn i nye krav og retningslinjer for FRIPRO. FRIPRO har tre ulike søknadstyper: 

Samarbeidsprosjekt for bedre samhandling til det beste for utsatte barn og unge er lyst ut. Prosjektet har søknadsfrist 15. november (Forskningsrådet.no). 

Komplett oversikt over alle Forskningsrådets utlysninger finnes på Forskningsrådets hjemmeside.

Horisont Europa

Oversikt over alle EUs utlysninger. 

 

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 05.10.2023 | OsloMet