Søkerne strømmer til helse- og økonomistudier ved OsloMet

Søkere på utdanningsmessen i Lillestrøm

− Årets søkertall viser at søkerne har valgt både med hjerte og hjerne. Studiene som øker mest, samsvarer med noen av områdene der vi vet at arbeidslivet har størst behov for kompetanse, og tallene kan tyde på at søkerne har fanget opp disse signalene, sier prorektor Nina Waaler.  

Godt over 16 000 søkere har OsloMet som sitt førstevalg, viser årets tall fra Samordna opptak. Det er ni prosent flere enn i fjor.  

Det er stor interesse for sykepleierutdanning, som har 16 prosent flere søkere enn i 2019. Sykepleie i Pilestredet har en økning på hele 23 prosent. Sykepleie er det mest populære studiet ved OsloMet med 1 899 førstevalgssøkere.  

− Vi vet at behovet for sykepleiere er stort, og kommer til å øke i årene framover. Vi gleder oss over at søkerne strømmer til denne utdanningen, og dermed tar et utdanningsvalg som både er viktig og vil gi sikker jobb, sier Waaler. 

Flere mannlige sykepleiersøkere

Antallet mannlige sykepleiesøkere øker også.  

− Vi har gjennom flere år jobbet målrettet med å rekruttere flere menn til sykepleierutdanningen og er glade for at det nå bærer frukter, sier Waaler.   

Økonomi og ledelse øker kraftig

Utdanninger som økonomi og ledelse og administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet er det også stor interesse for. Her er økningen fra i fjor på henholdsvis 47 og 58 prosent.   

− OsloMets handelshøyskole tilbyr en stor bredde av utdanninger innenfor disse fagområdene, og vi har de siste årene sett at stadig flere ønsker en økonomisk-administrativ utdanning enten på bachelor- eller masternivå, sier Waaler.  

Mange søker seg til teknologiutdanninger 

Samtidig er mange teknologiutdanninger mer populære. Informasjonsteknologi er blant studiene som øker, med 25 prosent flere søkere enn i fjor. Også energi og miljø i bygg øker, med 50 prosent flere søkere enn i 2019.   

− Digitalisering og satsingen på mer bærekraftige løsninger preger hele samfunnet, og det er ikke uventet at dette også viser seg i utdanningsvalg. Teknologiutdanningene spiller en viktig rolle i overgangen til et mer bærekraftig samfunn, og vi ser at interessen for disse studiene er økende, sier Waaler. 

Nasjonal nedgang 

Noen færre enn i fjor søker seg til grunnskolelærerutdanningene, men ved OsloMet er det fremdeles mange søkere og konkurranse om studieplassene. Også de nasjonale tallene viser en nedgang i søkningen til grunnskolelærerutdanningene.  

− Nå må vi sammen finne ut hva som må gjøres for å snu denne nasjonale trenden. OsloMet vil gjerne bidra til å undersøke hva som skal til for å få flere til å velge lærerutdanning, sier Waaler. 

Prorektor Nina Waaler

Prorektor Nina Waaler

Nettbaserte yrkesfag øker 

Nettbaserte yrkesfag er også mer populære i år, blant annet får yrkesfaglærer i elektrofag og yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon flere søkere enn i fjor. 

Mange søker seg også til det nye studiet dokumentasjonsforvaltning, som er et tilbud rettet mot personer som har arbeidserfaring blant annet fra arkivfeltet.  

− Dette er eksempler på utdanningstilbud som er tilpasset arbeidslivet, og som vi tror det vil være økende interesse for også i tiden som kommer, sier Waaler.  

Rekordmange vil ta master, videreutdanning og årsstudier 

 OsloMets masterstudier, videreutdanninger og årsstudier er mer populære enn noensinne.  

Antall søkere til masterstudiene øker med 20 prosent, 24 prosent flere søker seg til videreutdanningene, mens OsloMet ser en økning på hele 50 prosent i søkingen til årsstudier.  

− OsloMet ønsker å bidra til å fylle kompetansebehovene i samfunnet, også blant personer som allerede har en tilknytning til arbeidslivet. Vi vil derfor satse enda sterkere på å utvikle etter- og videreutdanningstilbud i tiden framover, sier Waaler. 

Korona-effekt?  

Forsker Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet mener det er forståelig at flere søker seg til høyere utdanning nå.  

− For det første har vi over flere år sett økte søkertall til høyere utdanning i Norge. For det andre har vi fått en raskt økende arbeidsledighet på grunn av nedstengingen av samfunnet. Mulighetene for ungdom til å få seg jobb er dramatisk endret. Da er det naturlig at flere ønsker å ta utdanning. 

Han forteller at vi så en lignende tendens under finanskrisen.  

− En del trekker seg ut av arbeidsstyrken når muligheten til å få jobb er begrenset. Utdanning er en alternativ aktivitet som kan øke den enkeltes muligheter i arbeidslivet. For Norge er det en fordel at yngre heller tar utdanning enn at de går arbeidsledige.  

Ti på topp – antall førstevalgssøkere

Ti på topp – antall søkere pr. studieplass 

Kontaktpersoner

Laster inn ...