Spennende masterprogram i entreprenørskap

Uansett hvilken bachelorgrad du har, kan du søke master i entreprenørskap. Masteren passer for deg som har en indre skaperglede, er opptatt av innovasjon og ønsker å utfordre det etablerte.

Master i entreprenørskap skal gi deg som student kompetanse i hvordan du kan bidra til endring og innovasjon.

Studiet er designet for å gi deg kunnskap og ferdigheter du trenger, enten du ønsker å bli gründer i egen virksomhet eller jobbe med omstilling og innovasjon i etablerte organisasjoner.

Du vil få kunnskap og praktisk erfaring som gjør at du kan utvikle, teste, tilpasse og kommersialisere nye produkter og tjenester som løser utfordrende problemer – og lede slike prosesser fra start til slutt.

Mer om Master i entreprenørskap

Masterprogrammet tilbys ved Handelshøyskolen midt i Oslo sentrum

Studiet er utviklet i samarbeid med Handelshøyskolen (Fakultet for samfunnsvitenskap), Institutt for informasjonsteknologi (Fakultet for teknologi, kunst og design), Engage (SFU ved NTNU) og Gründergarasjen.

Masterprogrammet kombinerer faglig fordypning innenfor ulike fagområder som entreprenørskap, innovasjon, forskningsmetode, økonomi, forretningsutvikling og strategi.

Undervisningsopplegget er lagt opp slik at du som student skal lære entreprenørskap ved selv å erfare entreprenørskap.

På studiet vil du jobbe i tverrfaglige team. Dere skal starte en bedrift eller et innovasjonsprosjekt, og målet er å skape egen arbeidsplass.

Hvem passer studiet for?

Studiet er for deg som ønsker en praktisk entreprenørskapsutdanning. Masterprogrammet tar opp studenter med ulik fagbakgrunn for å etablere en tverrfaglig studentgruppe som kan løse samfunnets komplekse problemer.

 • Arbeidsformer på studiet

  Studiet vil inneholde ulike arbeidsformer som: 

  • forelesninger
  • workshops
  • game-basert læring (kombinasjon av spill og læring)
  • inquiry-based learning (lærerne står klar for spørsmål)
  • ekspedisjoner
  • flipped classroom 
  • gruppe- og individuell veiledning av fagstab og mentorer
  • coaching/mentoring
  • casearbeid
  • gruppearbeid og samarbeid i tverrfaglige team
  • eksperimenter med hypotesetesting og jobbing med prototyper
  • deltakelse på seminarer og arrangementer med eksterne interessenter
  • arbeidskrav

Programmets oppbygging

Studiet har fem obligatoriske emner i tillegg til masteroppgaven. I tillegg til de obligatoriske emnene, skal du velge fire valgemner. For at du skal få den rette fagkunnskapen innenfor sektoren du tenker å jobbe i, vil det være mulig å velge valgemner på tvers av fakultetene ved OsloMet.

Mer informasjon om masterprogrammet og hvordan du søker finner du på studiepresentasjonssiden.

Kontakt oss

Laster inn ...

Les videre

Entreprenørskapstudenter i kollokviegruppe.
Opptatt av entreprenørskap?

Har du en entreprenørspire i magen – kanskje din fremtidige jobb er en arbeidsplass du skaper selv?