Illustrasjonsbilde av en entusiastisk lærer med en gruppe elever.

Språklig oppmerksom undervisning i alle fag

En ny doktoravhandling undersøker hvordan lærere kan støtte andrespråkselevers lesing og skriving på barnetrinnet.

Som lærer i et vanlig norsk klasserom møter man elever med ulik språklig, kulturell og sosioøkonomisk bakgrunn. Elevene har med andre ord svært ulike forutsetninger i møte med tekster i ulike fag. Hvordan kan lærere tilpasse skriveundervisningen i en så heterogen elevgruppe? En ny doktoravhandling undersøker hvordan lærere kan støtte andrespråkselevers lesing og skriving på barnetrinnet.  

15. desember 2020 disputerte Hanne Haugli med avhandlingen «Støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser: En studie av sjangerpedagogisk undervisning på barnetrinnet». 

Les mer om avhandlingen i en nyhetssak på NAFOs nettsider (nafo.oslomet.no).

Publisert: 18.12.20 | Line-Marie Holum