CR-maskin på sykehusrom

Radiografutdanningen styrker samarbeidet med privat sektor

Fordypningsemnet i CT (computertomografi) har stort fokus på ny teknologi, og torsdag 5. januar 2023 kommer et utvalg av leverandører innen CT for å holde foredrag for studentene i emnet.

Studentene på radiografutdanningen får en helt ny og skreddersydd studiedag hvor de skal bli kjent med leverandørene av teknologien på deres fremtidige arbeidsplasser. CT-leverandørene kommer til OsloMet for å holde foredrag og å ha stand for studentene. 

– Vi på utdanningen ønsker at studenten får en dypere forståelse for bruk av CT. Det er en stor teknologisk utvikling innenfor CT, og det er viktig at fremtidens radiografer som anvender teknologien er oppdaterte, sier universitetslektor Vanja Hårsaker

Teknologien som brukes innen CT bidrar til kunnskap og løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom. I fordypning i CT (student.oslomet.no) får studentene kunnskap om dagens bruk gjennom foredrag fra leger, radiologer, fysikere og radiografer som til daglig jobber på sykehusene. Studentene får også teste ut teknologien gjennom øvelser i CT-simulering og postprosessering-simulering. 

Torsdag 5. januar kommer følgende leverandørene, Canon, General Electrics, Philips og Siemens til OsloMet.   

Leverandørene skal holde foredrag, være deltagere i paneldebatt og ha stands får å gi studentene et nytt blikk på trender, innovasjon og muligheter på fagfeltet. Studentene får en unik mulighet til å bli godt kjent med teknologien og bruken av disse på sykehusene.

Overordnet tema for paneldebatt:

Arrangementet vil gi verdifull kunnskap til de snart nyutdannede radiografene. I nær fremtid skal de være med i prosessen for implementering av teknologien på radiologiske avdelinger landet over.

– Det er et veldig spennende arrangement radiografutdanningen arrangerer 5. januar og helt i tråd med satsningen Intelligent helse. Dette er et godt eksempel på hvordan universitet og privat sektor kan samarbeide for å sikre relevant utdanning for fremtidens helsepersonell, forteller førsteamanuensis og faglig ansvar for Intelligent helse Vibeke Telle-Hansen.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 14.12.22 | OsloMet