Espen Steinung Dahl og Ivar Andreas Åsland Lima i podkaststudio ved OsloMet. Foto: Pål Arne Kvalnes.

Vi har samlet artikler og podkastepisoder om Supported Employment

SE-metodikken er hyppig debattert for tiden. Her kronikker og podkastepisoder som diskuterer metodikken.

Har Supported Employment god effekt? 

Mange jobber med Supported Employment i Norge, men har metoden god effekt? Hør hva forskningen sier når forskerne ved Arbeids- og velferdsdirektoratet, Espen Steinung Dahl og Ivar Andreas Åsland Lima (bildet) er gjester i studio (soundcloud.com).

Hvorfor er Supported Employment sentralt i arbeidsinkludering? 

Portrettbilde av Grete Wangen.

Grete Wangen er gjest i KAI-podden i episoden "Hvorfor er Supported Employment sentralt i arbeidsinkludering?". Foto: Pål Arne Kvalnes

Metoden debatteres mye for tiden, men hvordan har egentlig metoden fått den posisjonen den har? SE kommer fra USA, men fungerer det like godt i Norge? Hør Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI Grete Wangen forklare dette nærmere (soundcloud.com). 

– Ikke nødvendigvis bedre enn andre oppfølgingstiltak fra NAV

Portrettbilde av forsker Karen Evelyn Hauge.

Forsker Karen Evelyn Hauge. Foto: Frischsenteret

Forsker ved Frischsenteret, Karen Evelyn Hauge, viser til forskning når hun påpeker at Supported Employment ikke fikk flere med nedsatt arbeidsevne i arbeid enn de som hadde fått andre oppfølgingstiltak fra NAV. 

Den lange veien mot selvhjulpenhet

Illustrasjonsfoto av en person som sitter lent til en betongvegg.

I denne kronikken argumenterer forskerne Magne Bråthen, Espen Dahl og Åsmund Hermansen for en større satsning på tiltak som Supported Employment for å få hjulpet flere i sårbare grupper med å komme seg inn i arbeidslivet

Noen nyanseringer om Supported Employment

Portrettbilde av Øystein Spjelkavik og Grete Wangen.

Forskere Øystein Spjelkavik og Grete Wangen ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI. Foto: Pål Arne Kvalnes

Øystein Spjelkavik og Grete Wangen fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI nyanserer debatten om metoden med denne kronikken og stiller spørsmål om hvorvidt NAV bør flytte ressursbruken sin. 

Det gjøres for lite for unge uføre

Fra venstre: Tonje Fyhn og Kristian Rostoft Boysen.

Foto: Norce Research og Oxford Research

I denne kronikken skriver Tonje Fyhn og Kristian Rostoft Boysen om hvordan intervensjon tidlig i formativ alder kan forebygge utenforskap, og stiller så spørsmålet: Men hva med de unge som allerede er mottakere av uføretrygd?

Publisert: 24.09.21 | Pål Arne Kvalnes