Tar barnelitteraturen på alvor

Førstelektor Hilde Dybvik anmelder bildebøker for barn. Hun bruker også arbeidet med kritikkene sine i utdanningen av barnehagelærere.

I ti år har førstelektor Hilde Dybvik ved Institutt for barnehagelærerutdanning anmeldt barnelitteratur med hovedvekt på bildebøker for barn under skolealder. Bøkene anmeldes stort sett for Barnebokkritikk.no, og Dybvik er glad for at det der er anledning til å gå i dybden, og at hun slipper å gi terningkast.

– Kritikkene er ikke bare en service til leserne, sier Dybvik. – Jeg forsøker å bruke en analytisk tilnærming til bøkene. Det er et mål at anmeldelsene skal være gode å lese i seg selv. Kritikkene kunne gjerne blitt diskutert litt mer. De er jo også en stemme i en offentlig samtale om kvalitet.

Dybvik er også med i redaksjonsrådet på barnebokkritikk.no. Etter å ha studert barne- og ungdomslitteratur på masternivå, har hun levert flere anmeldelser årlig. Dermed får hun også god oversikt over nye bildebøker som utgis.

– Når det gjelder bildebøker har det blitt lagt vekt på at kritikerne også må ha visuell kompetanse, sier Dybvik. – Vi må tørre å si noe om bildene. Bildene kan tilføre, utvide, motsi og skape ustabilitet i boka. Dette kan gi muligheter for tolkning og samspill mellom tekst og bilde. Dette er det også veldig spennende å utfordre studentene til. Mange blir overrasket når de oppdager hvor mye som kan ligge i bildene i en bildebok. 

Kommunikasjon med barna 

– I norskundervisningen ønsker jeg at studentene skal vurdere litteratur og hvordan denne kommuniserer med barna, sier Dybvik. – Et dilemma er selvsagt at vi som voksne ikke tilhører målgruppen, men vi må lete etter hvordan verket kommuniserer med barnelesere. I en barnehagekontekst er selvsagt også formidlingen viktig. 

– Selv får jeg et forhold til de bøkene jeg anmelder og det blir lettere å bruke dem i undervisningen.

Dybvik anmelder både suksessbøker som Snøsøsteren og mindre kjente bildebøker.

– Jeg synes det er viktig at man også anmelder det som folk er opptatt av og som blir en udiskutabel suksess, som Snøsøsteren med både vel ansett forfatter og tegner, sier Dybvik. – Hva var det med den som gjorde at «alle» leste den før jul? Kan man være kritisk til det som «alle» liker? 

Dybvik er opptatt av barnelitteratur og har blant annet tidligere skrevet en vitenskapelig artikkel om hvordan barnelitteraturen etter den nye faginndelingen nå får en mindre plass i barnehagelærerutdanningen. Hun har også skrevet om pedagogiske ledere i barnehagene sine holdninger til litteratur, og finner at mange begrunner lesing for barn med at det er språkutviklende. 

– Jeg ønsker at kvalitetsbegrepet for studentene ikke skal reduseres til at det handler om at bøkene er egnet til å lære barn språk, sier Dybvik. – Da risikerer man at barna går glipp av mer komplekse bøker som kan få dem og oss til å tenke litt, og som kan gjøre samtalen mellom barn og voksne mer interessant. 

– Vi får gjerne mer å snakke om når det er flere lag i tekstene. Jeg er opptatt av at studentene ikke skal være redde for at barna ikke forstår alt i en bok med en gang. Det er mange måter å forstå noe på, og vi må ikke undervurdere barna. Vi må ta barna som lesere på alvor. Det er viktig at barna får lese forskjellig litteratur, at studentene blir klar over det store mangfoldet som finnes. 

Jakob og Neikob

Dybvik har mange favoritter, men et radarpar som har vært med henne i alle de ti årene er Jakob og Neikob.

– Det er fasinerende hvordan forfatter og tegner Kari Stai klarer å bruke enkle motsetninger og diskutere eksistensielle temaer med et gjennomgående barneperspektiv, sier Dybvik. – I den siste og femte boka Jakob og Neikob og Alle Andre vil Neikob bli som alle de andre. Historien er skrevet med humor og alvor på en gang.

Dybvik mener det er vanskelig å sette generelle kriterier for god litteratur.

– Vi må møte hver enkelt bok og se hva den prøver på, sier Dybvik. – Vi må se hvilke muligheter som ligger i boka, og her kan vi være kravstore.

–Vi bør diskutere hva som er kvalitet. Er kvalitet at barna liker noe eller er kvalitet de bøkene som får priser, spør Dybvik.

Les Dybviks anmeldelser på barnebokkritikk.no.

Kontakt

Laster inn ...

Tekst og foto: Kari Aamli.

Publisert: 02.05.19 | Kari Aamli