Bilde fra presentasjon av prosjekt i Gründergarasjen.

Tett på gründerbedrifter

Studenter får utvikle ny teknologi, og nystartede bedrifter med knappe ressurser får god hjelp til å sette produkter ut i livet. En vinnerkombinasjon.

Gjennom et tett samarbeid med Gründergarasjen@OsloMet (grundergarsjen.no) får bachelorstudenter ta tak i et IT-prosjekt i en oppstartsbedrift, hvor de jobber med nye produkter, eller utvikler ny funksjonalitet i teknologi som allerede er i bruk.

– Studentene kommer utrolig tett på små teknologiselskap som sikter mot vekst, og får jobbe med noe som kan ende opp med å bli implementert, forteller Ranveig Strøm, daglig leder for Gründergarasjen.

Praktiske IT-prosjekter

Studentene tar prosjektene som en del av emner på bachelorstudiene i data- og informasjonsteknologi på OsloMet, hvor de får mulighet til å jobbe tett sammen med eksterne veiledere. De bruker to dager i uken i 12 uker på prosjektene, og oppstartsbedriftene i Gründergarasjen har blitt populære veiledere.

Så langt har 24 IT-studenter jobbet sammen med oppstartsbedrifter, 11 av dem våren 2020. 

Vellykket samarbeid

– Det har lykkes godt i vårsemesteret, tross Covid-19. 

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger både fra studentene, bedriftene og OsloMet, oppsummerer Ranveig Strøm, som også er fornøyd med samarbeidet med Institutt for informasjonsteknologi underveis.

– Vi satser på flere prosjekter i høstsemesteret 2020, siden vi har sett så gode resultater denne våren.

Brennaktuelle problemstillinger

Andreas Orsten, grunnlegger av oppstartsselskapet WrepIt, som gjør dokumenter tilgjengelige, interaktive og delbare, synes studentene og selskapet har fått mye igjen for samarbeidet. 

– Studentene har fått jobbe med en brennaktuell problemstilling, og vi har fått hjelp og tilbakemeldinger fra dyktige studenter som også kan bli fremtidige brukere av vårt produkt. 

– Vårt mål er blant annet å gjøre akademiske rapporter enklere å lese, gjennom vår publiseringsprogramvare. 

– Da er det utrolig viktig at rapportene er universelt utformet slik at kunnskapen blir tilgjengelig for alle, og her har vi hatt fire studenter som har bidratt meget godt.

Løser utfordringer på landsbygda i Afrika

Siyanda Mthethwa som var med på å grunnlegge selskapet nClude, som bruker teknologi til innovative og bærekraftige digitale løsninger for å løse vanskelige utfordringer i avsidesliggende områder i Afrika, er også positiv:

– Jeg er ekstremt imponert over flid og kvalitet produsert av studentteamet. Ikke bare produserte de faglig solid arbeid, men det kan også implementeres i det virkelige arbeidet for å løse de aktuelle utfordringene, sier Siyanda Mthethwa.

Studentene har utviklet en prototype for et nødkommunikasjonssystem og et skjema for en digital pasientrapport for medisinske nødetater.

Utgangspunktet er at folk på landsbygda i Afrika ikke er på kartet. Det betyr at de ikke får hurtig krisehjelp fra politi og ambulanse. Og når myndighetene ikke vet hvor og hvordan de bor, påvirker det deres muligheter til å levere tjenester som vann og strøm. Og når de bor langt borte fra byer, blir det ekstremt dyrt og tidkrevende å handle dagligvarer.

For å løse disse utfordringene har nClude begynt å kartlegge husholdninger og skape produkter og tjenester som kan forbedre vanlige menneskers liv. De har nå en pilot for sine løsninger i provinsen KwaZulu-Natal i Sør-Afrika.

Design for digital markedsføring

Kristoffer Kvam har grunnlagt selskapet Smoc.ai , som driver med digital markedsføring og digital annonsering. De implementerer nå et design med basis i arbeidet til studenten Elias Pederstad.

Og Elias forteller selv:
 
– Gjennom arbeid med Smoc i vårsemesteret har jeg fått verdifull erfaring med å jobbe i team, med tydelig arbeidsmetodikk. Å få bekreftelse på at arbeidet jeg har gjort har vært nyttig, og at det har blitt bygget videre på, har vært motiverende for videre studier og arbeid.

Gjør spennende, utfordrende og virkelige prosjekter mulig

Tulpesh Patel, studieleder på Institutt for informasjonsteknologi på OsloMet er også fornøyd.

– Å jobbe med Gründergarasjen@OsloMet har gjort det mulig for oss å tilby enda mer spennende, utfordrende og virkelige prosjekter for våre studenter, sier han.

– En ekstra fordel med samarbeidet er at studentene ikke bare får praktisk erfaring, men får være en del av det daglige arbeidet med innovasjon og entreprenørskap i praksis.
 
– Jeg er virkelig imponert over hvor dedikerte Gründergarasjen-teamet og veilederne er til prosjektene, spesielt investeringen i studentenes læringserfaring utover det tekniske arbeidet.

Nyttige erfaringer i oppstartsselskap 

– Fordi selskapene er i en tidlig fase, og har veldig knapt med ressurser, får studentene jobbe med prosjekter som kan bli implementert som en viktig del av fremtidige produkt, og de får mye større ansvar enn i et større selskap, sier Ranveig Strøm.

– Med andre ord, dette er en skikkelig win-win, og vi gleder oss til å fortsette samarbeidet også i det kommende semesteret.

På bildet øverst presenterer startupen Cybr seg, med Jaan Kitsuk nærmest og Ilham Jilani i grønn jakke. Ilham er ansatt i selskapet, og er også masterstudent i anvendt data- og informasjonsteknologi ved OsloMet. Han som sitter bak i rommet kommer fra et annet selskap, Homefair, og heter Tyrone Nowell.

SMOC.AI er et av selskapene som har fått hjelp av datastudenter på OsloMet via Gründergarasjen. I høst blir det nye studenter som hjelper til, hvem blir det neste år? (blog.smoc.ai)?

Om Gründergarasjen@OsloMet

I samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet, støtter Gründergarasjen@OsloMet oppstartsselskaper med gratis kontorplass, kompetanse og nettverk av forskere, studenter og teknologieksperter. Les mer om Gründergarasjen@OsloMet.

Publisert: 07.08.2020 | Olav-Johan Øye