Gro Jamtvedt og Oddgeir Osland er nyansatte dekaner

To dekaner ansatt

Styret ansatte 24. oktober Gro Jamtvedt som dekan ved fakultet for helsevitenskap for fire nye år, og Oddgeir Osland som ny dekan ved fakultet for samfunnsvitenskap.

Begge de nyansatte dekanene tiltrer 1. februar 2020 i åremålsstillinger på fire år.

Dekan på fakultet for helsevitenskap fortsetter

– Gro Jamtvedt har jobbet målrettet for fakultetet som dekan i fire år, og bidratt til å styrke universitetets posisjon som viktig leverandør av helsearbeidere til samfunnet. Fakultetet har også hatt en betydelig utvikling av sitt FoU-arbeid under hennes ledelse, ikke minst gjennom sterk vekst i ph.d.-programmet, sier rektor Curt Rice.

Jamtvedt har vært dekan siden februar 2016, og kom den gangen fra stillingen som avdelingsdirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hun er opprinnelig utdannet fysioterapeut.

– Jeg er glad og takknemlig for å kunne jobbe videre med gode kolleger i en ny periode som dekan, og som del av rektors ledergruppe i en spennende tid for universitetet, sier Gro Jamtvedt.

Hun ser fram til å fortsette utviklingen av fakultet for helsevitenskap.

–  Noen av de viktigste oppgavene våre fremover er å implementere nye programplaner på alle bachelorprogram, utvikle en ny masterportefølje, og styrke samspillet mellom utdanning og forskning. I tillegg har vi høyt på agendaen å øke studenttilfredsheten, sier Jamtvedt.

Rektor er glad for at Jamtvedt har takket ja til en ny periode.

– Jeg ser frem til videre samarbeid, og setter stor pris på hennes bidrag inn i ledergruppa, og ikke minst til mitt eget arbeid, sier rektor Curt Rice.

Ny dekan på fakultet for samfunnsvitenskap

Oddgeir Osland tok i august fatt på sin tredje periode som leder for Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet, en stilling han har hatt siden 2011.

– Med sin erfaring som SPS-leder har Oddgeir Osland god kjennskap til OsloMet og en dyp forståelse for profesjonsutdanningene våre, og som sosiolog vil han ha nødvendig legitimitet som dekan ved fakultet for samfunnsvitenskap. Jeg er trygg på at han vil bygge videre på det gode arbeidet som sittende dekan, Ann-Helén Bay, har gjort, sier rektor Curt Rice.

Den nyansatte dekanen ser frem til nye oppgaver ved OsloMet.

– Jeg gleder meg til å begynne arbeidet ved fakultet for samfunnsvitenskap, og sammen med den gode administrasjonen og de sterke fagmiljøene både ta videre initiativene som allerede er satt i gang, og utvikle nye spennende satsingsområder, sier Oddgeir Osland.

Han trekker frem oppfølging av Kunnskapsdepartementets og universitetsstyrets forventninger om sosialfagutdanningene som prioritert satsningsområde for OsloMet, som en av de første sakene han vil ta tak i.

Den nye dekanen er også fornøyd med at han ikke flytter langt.

– Det har vært en givende tid med gode og dyktige kolleger i SPS, og jeg er glad for at jeg også i ny stilling vil ha mulighet for samarbeid med dem fremover.

Rektor ser også frem til fortsatt samarbeid med Osland i sin ledergruppe.

– Jeg setter stor pris på hans bidrag i ledergruppa, og det unike perspektivet han ofte har i flere av de sakene vi må behandle, sier Curt Rice.

    Laster inn ...

    Foto: Sonja Balci, Eivind Røhne / OsloMet

    Publisert: 24.10.19 | OsloMet