Omar og Ilham med PC og tavle

Tospråklig opplæring på nett blir permanent

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Utdanningsdirektoratets pilotprosjekt Fleksibel opplæring har blitt evaluert, og resultatene er så overbevisende at ordningen blir permanent fra høsten 2020.

En god nyhet for elevene

– Dette er først og fremst en strålende nyhet for alle elevene som får tospråklig opplæring gjennom dette tilbudet, sier prosjektleder for Fleksibel opplæring Marit Lunde. Hun har ledet arbeidet siden oppstarten i 2017. Målet med prosjektet har vært å prøve ut mulighetene for å tilby tospråklig fagopplæring via nettbaserte løsninger.

Les mer i NAFOs nyhetssak (nafo.oslomet.no)

Foto: Katarina Hundal

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 28.01.20 | Line-Marie Holum