Skjermbilde fra nettmøte. Bildet er delt i fire skjermbilder, og viser Marius Lysebo, Jørund Støre Bergrem, Jacob Henrik Hudtwalcker og Ådne Iversen på hvert sitt hjemmekontor.

Givende, travel tid for studentrepresentantene

Det er spesielle og krevende dager for studenter og ansatte på Fakultet for teknologi, kunst og design. Men i kjølvannet av koronakrisen skjer det også mange positive ting og mye blir gjort for å håndtere situasjonen på en god måte.

Studenttillitsvalgte og ansatte har vist stor omstillingsevne. De har kastet seg rundt og funnet løsninger på problemer som har oppstått, og følger opp studenter og undervisning.

Studentråd og klassetillitsvalgte jobber tett med ledelsen på institutt og fakultet og bidrar med verdifulle innspill om studentens situasjon.

– Vi har veldig gode samtaler hvor vi får innsikt i studentenes opplevelse av situasjonen. Det er viktig kommunikasjonsutveksling for oss, forteller instituttleder Einar Stoltenberg ved Institutt for produktdesign.

– Studentrepresentantene er positive og løsningsorienterte. Flere av dem prøver å få i gang aktiviteter for studentene og følger opp på det sosiale.

Også instituttleder Eirin Sæther ved Institutt for estetiske fag skryter av studentrådet «sitt».

– Vi har faste møter med studentrådet på EST. Vi får tilbakemelding om at tillitsvalgte holder mye og god kontakt med medstudentene. De arrangerer sosiale ting, og de oppfordrer til å ta vare på hverandre. De er positive og løsningsorienterte og gjør en kjempegod jobb!

Givende arbeid

Jacob Henrik Hudtwalcker og Ådne Iversen er leder og nestleder i Studentenes fakultetsråd (SFR) ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) og blant dem som har hektiske dager for tiden.

– Det er en veldig travel tid for studentrepresentanter i tillitsvalgts-systemet. Det er nå ansvaret vi har tatt på oss som tillitsvalgte, blomstrer for fullt, sier Jacob.

– Samtidig som det tidvis kan være veldig mye å gjøre, merker vi i SFR også hvor utrolig godt ledelsen lytter til det studentene har å si, og hvor mye tillit studentene har til oss.

– Det har vært fint å være de som kan svare på det meste av spørsmål, og bistå de som sliter litt ekstra med en hyggelig samtale. Det er givende.

– Og selv om mye av dagene går til møter og mailer, er dette et fint avbrekk fra skolearbeidet. Vi kan vanskelig se for oss en bedre måte å prokrastinere på.

Dette må vi løse sammen

Ådne og Jacob forteller at SFR-styret har daglige møter på Zoom med prodekan for utdanning, Marius Lysebo, og seksjonssjef for Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Jørund Støre Bergem.

– På møtene utveksler vi informasjon om hva som har skjedd det siste døgnet, alt av løste problemer og nye utfordringer, innspill fra ledelsen til studentene og omvendt, og tiltak som studentene ønsker med mer.

Studentrådet holder kontakt med studentene via mail, med jevnlige oppdateringer om arbeidet som pågår knyttet til Korona-situasjonen. Gjennom disse mailene oppfordrer de også studentene til å sende spørsmål eller innspill om de har noe på hjertet.

Vi har taushetsplikt så vi prøver å være disponible selv i litt følsomme situasjoner, forteller de.

– I tillegg til dette har vi ukentlige møter med Studentenes fakultetsråd. Her sitter alle studentrådslederne, og alle studentrepresentanter i ulike styrer og komiteer innad på TKD.

– Denne dialogen med studentene har vært uvurderlig for samarbeidet mellom ledelsen og studentene, ettersom dette er noe vi må løse sammen.

Dette bekreftes av representanter for fakultetsledelsen.

– Jeg opplever det som veldig verdifullt å få del i studentenes reaksjoner og spørsmål på daglig basis. Det hjelper oss til å sette vår egen dagsorden, justere planene våre og prioritere fra dag til dag. Det er også veldig lærerikt å få feedback på hvordan vår kommunikasjon blir mottatt og forstått, forteller Jørund Støre Bergrem, seksjonssjef i Seksjon for studier og internasjonalisering ved fakultetet.

– Det oppleves veldig som vi alle er i samme båt, og samarbeidet flyter veldig fint. Så er jo Jacob og Ådne veldig dyktige og hyggelige også, så disse møtene er jo blant dagens høydepunkter!

Også prodekan for studier, Marius Lysebo, har mye godt å si om studentene.

Møtene med Ådne og Jacob gleder jeg meg alltid til. Noen dager pepres vi med spørsmål om stort og smått. Andre dager får vi innspill til en bestemt sak som vi tar opp. Begge deler er verdifullt. – Jeg har tenkt at de to nok representerer studentene på en utmerket måte: De kan være vonde å ha med å gjøre når det kreves, men er tvers igjennom greie og pålitelige karer. – Marius Lysbo, prodekan
Skjermbilde fra nettmøte. Bildet er delt i fire skjermbilder, og viser Marius Lysebo, Jørund Støre Bergrem, Jacob Henrik Hudtwalcker og Ådne Iversen på hvert sitt hjemmekontor.

Øverst Marius Lysebo og Jacob Henrik Hudtwalcker. Under Jørund Støre Bergrem og Ådne Iversen. Foto: Jacob Henrik Hudtwalcker

Viktige bidrag fra tillitsvalgte

– Studenter i tillitsverv bidrar med utrolig viktig informasjon om problemstillinger slik at de kan løses raskt. Det er fort gjort å overse problemer som kan oppstå på ett spesifikt studieprogram ettersom studentgruppene trenger forskjellige ting for å fungere optimalt. Dette innebærer alt fra programvare og utstyr til øvingstimer, sier Ådne og Jacob.

– Etter innspill fra studenter med småbarn, som nå har langt mindre tid i døgnet til å bruke på studiene, har vi bidratt til at tidsrommet for hjemmeeksamener blitt utvidet slik at det er rettferdig for alle. Dette er bare ett eksempel på hvordan gode studentinnspill utgjør en stor forskjell.

Jacob og Ådne forteller at de tillitsvalgte gjennomfører regelmessige møter med instituttledelsen ved de ulike instituttene. Dette gjør at informasjon blir delt med ledelsen tidlig, og dermed påvirker de tillitsvalgte videre valg ledelsen tar. Disse møtene gir også ledelsen muligheten til å dele informasjon direkte til de tillitsvalgte.

Om møteplasser og motivasjon

Vi vet at noen studenter føler seg ensomme nå og savner samværet med medstudentene. Arrangerer studentrådet noen sosiale ting på nett?

– Ettersom vi ikke er et konvensjonelt studentråd er ikke fokuset vårt å arrangere noe sosialt, men heller å oppfordre studentråd/tillitsvalgte og enkelt studenter til å gjennomføre noe sammen og/eller komme med ideer vi kan dele videre til allmenheten.

– Vi ber også instituttlederne oppfordre emneansvarlige til å ha en litt uformell dialog med studentene i eventuelle digitale forelesninger, slik at det er åpent for å slå av en prat før og etter forelesningene.

De to forteller at det er mange studenter som sliter. Både med ensomhet og med motivasjonen til å studere.

– Det blir feil å si at vi bare får negative tilbakemeldinger, men vi vet det er en generell mangel på motivasjon blant studentene.

– Andre store utfordringer nå er eksamener og bachelor/masteroppgaver. Det er det studentene stiller flest spørsmål om. Når alt er på plass med disse, er den neste store utfordringen å få opp motivasjonen til studentene.

Noen oppfordringer

Sånn til slutt, har dere noen oppfordringer og råd til studentene, lærerne og ledelse på fakultet og institutt?

– Til studentene:

– Til lærerne:

– Til instituttledere:

– Til fakultetsledelse:

 

Publisert: 02.04.20 | Hilde M. Kringeland