illustrasjon av konfetti og ordet Yeah!

Tre forskningsråd-prosjekter til SIFO

Sirkulærøkonomi og produktlevetid, matsikkerhet i Colombia og sammenhengen mellom helse og gjeld skal under lupen på SIFO de neste årene.

Forskningsrådet har innvilget tre av SIFOs søknader i kategoriene Forskerprosjekt og Samarbeidsprosjekt.

– Dette betyr en større økonomisk trygghet i årene fremover, sier instituttdirektør Eivind Jacobsen.

– Det er en anerkjennelse av kvalitet både av søknadene og forskningsmiljøet. Og det betyr at vi har bundet til oss interessante partnere i langsiktig samarbeid, sier han.

Levetiden på klær, møbler og hvitevarer

Prosjektet “LASTING: Sustainable prosperity through product durability” handler om produktlevetid og det å få produkter, materialer og ressurser til å forbli i økonomien så lenge som mulig. Hvordan kan levetiden på forbruksprodukter økes betraktelig? Prosjektet vil studere politikk og reguleringer, produksjon og design og forbruksvaner.

Prosjektet ledes av seniorforsker Kirsi Laitala.

Andre SIFO-deltakere er Ingun Grimstad Klepp, Vilde Haugrønning, Pål Strandbakken og Marie Hebrok.

  Laster inn ...

  Tilgang på nok mat i kriseområder

  Prosjektet “SEGURA: Food for Security: Evidence from Cauca, Colombia” skal utforske sammenhengen mellom konflikter og matsikkerhet. Forskerne skal spesielt se på tilgangen på mat i sårbare husholdninger i konfliktområder. Prosjektet baseres på feltarbeid i Cauca-regionen i Colombia og utføres i samarbeid med lokale aktører.

  Prosjektet ledes av forskningsleder Arne Dulsrud.

   Laster inn ...

   Sammenhengen mellom gjeld og dårlig helse

   Prosjektet ”WellDebt: Debt problems, illhealth and labour market marginalisation” skal fylle inn kunnskapshull om sammenhengene mellom gjeldsproblemer, dårlig helse og svak tilknytning til arbeidsmarkedet.

   Prosjektet ledes av forsker Christian Poppe.

   Andre SIFO-deltakere er Nan Zou Bakkeli, Silje Elisabeth Skuland og Elaine Kempson. 

    Laster inn ...

    Barnekostnader og ungdoms mediabruk

    Flere SIFO-forskere deltar i prosjekter som har fått støtte. Henry Mainsah deltar i et prosjekt ledet av Institutt for journalistikk og mediefag: Understanding Youth Participation and Media literacy in Digital Dialogue Spaces.

    Marthe Hårvik Austgulen og Elling Borgeraas deltar i prosjektet Direct and indirect costs of disabilities in children, ledet av Fakultet for helsevitenskap.

    Publisert: 19.12.19 | Kjersti Lassen