Troms og Finnmark fylkeskommune satser på lederutvikling fra OsloMet

Universitetsbiblioteket på OsloMet, Kjeller

Marit Andersen Somby jobber som rådgiver ved fylkesbiblioteket og har jobbet med utviklingen av studietilbudet. 

– Samarbeidet har vært veldig positivt og konstruktivt hele veien. Vi opplever at vi er en gruppe med felles mål, å lage et godt studieopplegg for studentene, sier Andersen Somby. 

Hvorfor er det viktig at bibliotekledere har en slik utdanning?

– Vi mener at det er grunnleggende at det fins lederkompetanse i folkebibliotekene, en bibliotekleder må ha et helhetlig blikk for virksomheten, være initiativrik og offensiv for å gjøre folkebiblioteket synlig som en ressurs i kommunen, sier Andersen Somby.

Somby sier også at det er viktig at lederne har gode verktøy for styring, god dialog med kommuneledelsen og lokalsamfunnet og har et fokus på bibliotekets brede samfunnsoppdrag og gode tjenester for kommunens innbyggere. 

– Parallelt med undervisningen som studentene følger fra OsloMet følges de også opp gjennom hele studieløpet av konsulentfirmaet Mind AS, som har veiledende kontakt med hver student med fokus på å utvikle seg selv som leder og det å lede andre, sier Somby. 

Fornøyde studenter

Studiet startet opp med første emne Biblioteket i samfunnet høsten 2019 og fortsetter ut våren 2021. Så langt er studentene godt fornøyde med opplegget. 

– Jevnt over har tilbakemeldingene vært meget positive og eventuelle problemer og utfordringer har blitt ordnet opp i raskt. Jeg opplever at våre studenter er klare og tydelige og at tilbakemeldinger fra dem og oss blir tatt seriøst fra OsloMet sin side, sier Andersen Somby. 

Fremover håper Andersen Somby på at tilbudet kan videreføres. 

– Vi håper at dette studiet kan videreføres på en eller annen måte også etter våren 2021, slik at flere kan ta det, sier hun.

Hun understreker også at de over tid har hatt et godt samarbeid med Institutt for arkiv-, bibliotek og informasjonsfag og regner med at de kommer til å samarbeide mer neste år også.

Hvorfor er det viktig å satse på livslang læring i denne sektoren? 

– Vår bransje er stadig i utvikling på veldig mange områder. Bibliotekets samfunnsoppdrag favner bredt og det er viktig at vi er på hugget for å følge samfunnsutviklingen. Det er viktig for å ikke stagnere, for å utvikle seg selv og våre tjenester, sier Somby.

Har dere tips til andre som jobber med kompetanseheving for sine ansatte?

– Som ansatt på fylkesbibliotek tenker jeg at det er viktig at vi har en plan for kompetanseheving og legger til rette for kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom biblioteklederne i regionen, sier Andersen Somby. 

I mange kommuner er biblioteklederne ansvarlige for hele bibliotektilbudet alene. Derfor er det viktig å få faglig påfyll utenfra. 

– Å delta på et lederutviklingsprogram gjør at de får et kollegium og det gir styrke, ikke bare til dem som ledere, men hele fylket i sin helhet.