Barn ser på ting fra havet

– Her vil jeg jobbe når jeg blir stor!

Begeistringen var stor da 50 skoleelever ble invitert inn på OsloMet Havlaboratoriet i forbindelse med arrangementet UngForsk.

–Målet er å inspirere ungdom til å velge realfag og naturvitenskaplig utdanning gjennom å skape nysgjerrighet og opplevelser tett på forskningen. Elevene får oppleve forskning gjennom formidling og konkrete aktiviteter, sier Evin Güler, seksjonssjef for Makerspace på OsloMet.

Elevene som deltok på UngForsk fikk blant annet møte to marinbiologer fra Lei en biolog. Sammen undersøkte de dyr, planter og søppel som marinebiologen dykket ned og hentet opp fra Oslofjorden.

Ved hjelp av undervannsroboter utstyrt med kamera fikk de ta et dypdykk ned i sjøen rundt Oceanlab, og fra land kunne de følge med på hva roboten møtte på nede på havets bunn. Til slutt fikk elevene lov å teste å kjøre undervannsroboten i et basseng bak Oceanlab.

– Det engasjerte elevene stort! De viste at de hadde mye kunnskap om havets økosystem og hadde stor interesse for å lære mer. En elev sa hun syntes det hadde vært veldig gøy, fordi hun elsker alt som har med havet å gjøre, sier Ida Mari Kristiansen, førstekonsulent ved Makerspace.

OsloMet skal bidra til å utvikle kunnskap om hav, vann og vannressurser gjennom å utvikle teknologi. – Evin Güler, seksjonssjef Makerspace

Ungforsk er et arrangement for ungdom, hvor forsknings- og utdanningsmiljøer i hovedstadsregionen inviterer elever til studiestedene for å oppleve naturvitenskapelig forskning på nært hold. Aktivitetene skal skape nysgjerrighet og interesse for naturvitenskap, realfag, teknologi, forskning og entreprenørskap. 

Initiativet er støttet av Oslo kommune.

Mer om undervannsteknologi og urbane hav

Billigere og tryggere miljøovervåkning

Undervannsroboter kan overvåke havmiljøet billigere og med mindre risiko ved hjelp av droner og ubemannede fartøy.

Blått hav
Forskning på det bynære havet

Urbane hav handler om å se hav og vannressurser i sammenheng med det urbane bylivet og byutviklingen.

Bildet viser Barcode med bygninger i sjøkanten i Bjørvika, med sjøvann fra Oslofjorden i forgrunnen. Det er byggeaktivitet. Himmelen har mørke skyer, men litt sollys bakfra lyser opp.
Publisert: 15.10.21 | Kari Anne Røysland