Inngangen til bygg med OsloMets logo i gult over innganngspartiet.

Utviklingsmidler til Bildetema

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har i samarbeid med partnere i Danmark, Sverige og Island fått midler fra Nordplus for å fornye bildeordboka Bildetema.

Foto: Benjamin A. Ward

​Flerspråklig ordbok

Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst og innlest lyd inndelt etter tema. Bildetema benyttes for språklæring og sammenligning av språk i barnehage, skole og voksenopplæring. I dagens Bildetema er det 40 ulike språk.

Utviklingsprosjekt

NAFO er blitt tildelt i overkant av én million kroner fra Nordplus for å utvikle ressursen. I prosjektet vil vi fornye Bildetema for å gjøre den mer brukervennlig og aktuell. Vi vil oppdatere temaene, ordforrådet og illustrasjonene. Prosjektet starter i august 2020 og skal gå over tre år.  

Les mer om saken på NAFOs hjemmesider (nafo.oslomet.no).

    Laster inn ...
    Publisert: 14.05.20 | Solveig Berg Johnsen