Skoleutstyr og skrivesaker på et bord.

Verktøykasse til innføring av Fagfornyelsen

Metoder og verktøy for skolebasert kompetanseutvikling er samlet i en ny bok.

Foto: Mostphotos

Fagfornyelsen (LK20) stiller nye krav til både skoleledere og lærere. Det nye læreplanverket krever at skolene skal være profesjonsfaglige felleskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler sin praksis.

– Utvikling av den enkelte skole må i tråd med Fagfornyelsen foregå i skolens profesjonsfelleskap, sier universitetslektor Unni Høsøien ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning. 

– Dette er et pålegg som ansvarliggjør alle ansatte i å være aktive deltakere når skolene skal utvikle ny praksis i tråd med LK20. 

Til hjelp i dette arbeidet må skoleledere og eiere ta i bruk ulike metoder og verktøy som kan bidra til refleksjon når nytt læreplanverk skal forstås og vitaliseres. Dette skal den ferske utgivelsen Skolebasert kompetanseutvikling. En idébank (2. utgave) hjelpe til med.

– Boka er spekket med ulike metoder og verktøy som gir nødvendig variasjon i arbeidet med utvikling i skolens profesjonsfellesskap, forteller Høsøien, som har skrevet boka sammen med Marion Prytz fra Drammen kommune.

Riktig metode til riktig formål

– Ledere og lærere trenger ei verktøykasse for å kunne tilpasse metoder for ulike formål. Noen ganger skal god praksis deles, mens andre ganger skal grundige refleksjonsprosesser gjennomføres, og det er behov for ulik metodikk for å oppnå ønsket resultat. Boka er inndelt i ulike avsnitt for å hjelpe til med å ta i bruk riktig metode til riktig formål, forklarer Høsøien.

Høsøien forteller at boka er et godt lederverktøy, men også viktig hjelp for lærere som skal bidra i utviklingen av profesjonsfellesskap. 

– Forskning på innføring av Kunnskapsløftet, LK06 viser at kvaliteten i implementeringen varierte fra skole til skole og fra kommune til kommune. Jeg håper boka vår kan bidra til gode implementeringsprosesser ved innføringen av LK20.

Referanse

Høsøien, Unni og Marion Prytz, Skolebasert kompetanseutvikling. En idébank (2. utgave), Pedlex 2020

Kontakt

Laster inn ...