OsloMet som samarbeidspartner

OsloMet - storbyuniversitetet er din kunnskapspartner når det gjelder kurs og studier, utviklingsarbeid, utredninger og forskning innenfor våre fagområder. Universitetets profesjonsutdanninger er nært knyttet til arbeidslivet. Praksis utgjør en viktig del av studiene og undervisningen støttes av anvendt forskning.

OsloMet inviterer til samarbeid med ulike aktører i samfunnet. Vi gir et viktig kunnskapsbidrag som samarbeidspartner i utviklingen av velferdssamfunnet.

OsloMet ønsker en tydelig profilering overfor storbyregionen. Det innebærer en tydelig samhandling med et flerkulturelt og inter­nasjonalt samfunn.

Gjennom flere oppdrag fra arbeidsgivere, ønsker vi å utvikle kompetanse som både kommer partnere utenfor høgskolen til gode og samtidig gir impulser fra og økt nærhet til dagens arbeidsliv for våre utdanninger. Tettere relasjoner med arbeidslivet kan også gi opphav til forskning av felles nytte.

Skreddersydde tilbud: