Instituttrådet ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Instituttrådet ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag er rådgivende for instituttlederen. Rådet er oppnevnt for perioden 2020-2024.

Oversikt over instituttrådets møtedatoer og sakspapirer finner du i nettportalen OpenGov (opengov.360online.com).

Rådets medlemmer

Leder

  Laster inn ...

  Representanter UF-ansatte

   Laster inn ...

   Vara

    Laster inn ...

    Studentrepresentant

    Eksterne representanter

    Representanter TA-ansatte

     Laster inn ...

     Vara

      Laster inn ...

      Sekretær

       Laster inn ...