Om OsloMet Holmlia

OsloMet er til stede på 600 kvadrat i bydelshuset på Holmlia, Søndre Nordstrand. Bydelshuset rommer etater med ansvar for barnevern, barnehage, helsetjenester og administrative funksjoner, med Helsestasjon, Oslohjelpa og Deichman. Samlokaliseringen av kommunale etater har som formål å bryte ned de tverretatlige barrierene som hindrer utvikling av et helhetlig og godt tilbud til brukerne. OsloMets tilstedeværelse i bygget vil følge samme tankegang og ha basis i barnevern-, barnehage-, helse og sosialutdanninger, journalistikk og forskning på levekår og velferdstjenester.

Satsningen på Holmlia skal styrke forskning på velferdssamfunnet og utdanningsprogrammenes kvalitet og relevans. Dette vil blant annet gjøres ved å:

Fagmiljøer med aktivitet på Holmlia

Storbybarn – forskning på barndom i storby

INTERACT – Tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres

Forskningssenter for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Kontakt oss

Laster inn ...