Om OsloMet Holmlia

OsloMet er til stede på 600 kvadrat i bydelshuset på Holmlia, Søndre Nordstrand.

Bydelshuset rommer etater med ansvar for barnevern, barnehage, helsetjenester og administrative funksjoner, med Helsestasjon, Oslohjelpa og Deichman.

Samlokaliseringen av kommunale etater har som formål å bryte ned de tverretatlige barrierene som hindrer utvikling av et helhetlig og godt tilbud til brukerne.

OsloMets tilstedeværelse i bygget vil følge samme tankegang og ha basis i barnevern-, barnehage-, helse- og sosialutdanninger, journalistikk og forskning på levekår og velferdstjenester.

Satsningen på Holmlia skal styrke forskning på velferdssamfunnet og utdanningsprogrammenes kvalitet og relevans. Dette vil blant annet gjøres ved å:

Kontakt oss

Laster inn ...