Hvordan lede gjennom digital transformasjon?

Portrett Tale Skjølsvik, utendørs med trær rundt seg
– Vi trenger ledere som skjønner digitalisering

– Strategisk IKT-kunnskap er i mange tilfeller helt avgjørende for hvordan det går med virksomheten din.

Ledelse av det digitale skiftet

Digitalisering handler om ledelse, mennesker og omstilling. Det handler således like mye om endringsledelse, forståelse for nye forretningsmodeller, organisasjonsutvikling og mennesker som forståelse av teknologi.

– Digitalisering kan sees på som omstilling ved hjelp av teknologi. For å lykkes med slike omstillingsprosjekter, er det en grunnleggende forutsetning at man forholder seg til teknologi som et verktøy. Det kreves god ledelse, god styring og godt samarbeid. Digitalisering betyr at kjernevirksomhet og teknologi veves sammen. God ledelse i digitaliseringens tid krever styrket strategisk teknologiforståelse, både i ledergruppene og i styrerommene, sier fagansvarlig og professor Tale Skjølsvik om videreutdanningstilbudet i digital transformasjon og ledelse.

I offentlig og privat sektor finnes det et stort mulighetsrom for endring ved bruk av digitale løsninger. Ved å utvikle forståelse og kunnskap om hvordan slike løsninger kan og bør brukes, er det mulig å sikre god ressursutnyttelse av offentlige midler og et konkurransedyktig Norge.

Her vil du få jobbe med eget endringsprosjekt

I dette studiet vil du få jobbe med et eget endringsprosjekt som du har med deg fra egen virksomhet. Du vil få møte ledende fageksperter knyttet til digitalisering, ledelse og strategi. Vi legger også opp til at du som leder skal få bygge opp en forståelse for den strategiske betydningen av digital teknologi og se på muligheter og trusler knyttet til digital transformasjon i egen organisasjon.

- I utviklingen av Digital transformasjon og ledelse har vi benyttet såkalt brukermedvirkende design. Det vil si at vi har vært i kontakt med virksomheter både innen privat og offentlig sektor for å få innspill fra de «som har skoene på» for spissing av form og innhold, forteller Kristi Agerup, for School of Management.