Ledelse i den norske samarbeidsmodellen – oppdrag for Politiets Fellesforbund (PF)

- Kompetanseutvikling og faglig påfyll er en viktig del av fagforeningens virksomhet, slik at de tillitsvalgte skal bli bedre rustet til å møte samfunnets utfordringer. Vi er svært positive til at PFs studenter med opptak til både bachelor- og masternivå følger samme undervisning. Dette sikrer at alle i målgruppen får adgang til å ta avsluttende eksamen på sitt nivå.

Liv Ova Graham, Kurs- og opplæringsansvarlig i Politiets Fellesforbund 

- I Politiets Fellesforbund er vi opptatt av å tilby våre dyktige og kompetente tillitsvalgte ytterligere kompetansepåfyll. Studiet Ledelse i den norske samarbeidsmodellen i samarbeid med School of Management er et utrolig godt studie for våre topptillitsvalgte. Vi er veldig godt fornøyd med det samarbeidet som Politiets Fellesforbund har med OsloMet, hvor de som studiested tilbyr et meget relevant opplegg med innhold som treffer våre behov. I tillegg har OsloMet dyktige forelesere og administrativt personell som alltid støtter opp.

Sigve Bolstad, forbundsleder, Politiets Fellesforbund

  Laster inn ...

  - Dette studiet legger vekt på kunnskap om den norske modellens oppbygging og virkemåte. Partssamarbeidet hvor en høy grad av medbestemmelse og tillit på arbeidsplassen er sentralt i studiet. I tillegg analyser deltakerne egen arbeidsplass ved hjelp av organisasjons- og ledelsesteori. Samspillet mellom ledelse, fagforeninger og ansatte analyseres som en kontekst for både drift og utvikling av virksomheten.

  Kristi Agerup, tidligere senterleder, School of Management ved OsloMet

  Detaljer om studiet

  Ønsker du et skreddersydd studietilbud fra School of Management? Ta kontakt:

   Laster inn ...