OsloMet-logo på bygg

Om etter- og vidareutdanningar ved Handelshøgskulen

Handelshøgskulen koplar leiing med profesjon på tvers av OsloMet sine einingar, og bidrar til livslang læring og omstilling i arbeids- og samfunnsliv. Vi tilbyr blant anna masterstudium i leiing, leiarutdanning for rektorar og barnehagestyrarar, og dessutan skreddarsydde leiarkurs for helsevesenet.

Leiing i arbeidslivet

Studiane våre rettar seg mot leiarar innanfor eksempelvis teknologi- eller mediebedrifter, stats- og kommunesektor, helsevesen, privat næringsliv eller bibliotek, på tvers av yrkesgrupper og sektorar. Alle programma våre er tilpassa yrkesaktive som tek studium ved sida av jobb.

Handelshøgskulen ved OsloMet er ein regional aktør og aktuell samarbeidspartnar for offentlege og private verksemder.

Vi tilbyr etter- og vidareutdanningar, og utfører oppdrag for private og offentlege aktørar.

Kontakt oss

Laster inn ...

Fagleg koordinator

Laster inn ...