Kontakt Senter for profesjonsstudier

Besøksadresse

Pilestredet 40, 4. etasje

E-post og telefon

Generelle henvendelser via e-post.

Sentralbord: tlf. 67 23 50 00
 

Postadresse

Senter for profesjonsstudier
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Senterleder

Laster inn ...

Pressehenvendelser

Laster inn ...