Forum for profesjonshistorie

Formålet med forumet er å skape en møteplass for debatt av tekster og problemstillinger om profesjons- og utdanningshistorie for ansatte ved OsloMet.

Målet med forumet skal være todelt; dels å stimulere til økt skriftlig publisering via diskusjoner av tekster under arbeid og dels fremme en allmenn forståelse av profesjonenes og utdanningenes historie.

Forum for profesjonshistorie vil være nært knyttet til arbeidet med OsloMets historie. Prosjektet startet høsten 2014 og som skal resultere i et bokverk.

Forumet vil stimulere til studier av blant annet spørsmål som:

Blogg

Forum for profesjonshistorie har en egen blogg, Rom for historien (uni.oslomet.no). Bloggen er en møteplass for alle som er interessert i OsloMets historie.

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...

    Kontakt

    Laster inn ...