Styring og ledelse

Styret til OsloMet er universitetets øverste beslutningsorgan og har ansvar for universitetets strategiske virksomhet og drift.

Det nåværende styret for OsloMet – storbyuniversitetet  ble valgt våren 2015, og har sin funksjonsperiode i fire år: 1. august 2015 til 31. juli 2019. Studentenes medlemmer har funksjonstid på ett år. 

Styret har elleve medlemmer. Trine Syvertsen er styrets leder. Styret har tre eksterne medlemmer, som er oppnevnt av

De eksterne styremedlemmene har fra og med 1. august 2015 personlige varamedlemmer.

I tillegg er fire medlemmer valgt av og blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem er valgt av og blant de ansatte i teknisk-administrativ stilling, og to medlemmer er valgt av og blant studentene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Medlemmer

  Styreleiar

  Trine Syvertsen (Universitetet i Oslo)

  Vara: Marit Lambrecht (Espira kunnskapsbarnehagen)

  Eksterne styremedlemmar

  • Shazad Asghar Rana (personlig vara Are Turmo)
  • Gunnar Melgaard, Akershus fylkeskommune (personlig vara Ruth Solveig Birkeland)
  • Torger Ødegaard, Oslo kommune (personlig vara Astrid Søgnen)

  Styremedlemmar frå tilsette hjå OsloMet

  Tilsette i undervisning- og forskarstillingar

  Vara

  Tilsett i teknisk-administrativ stilling

  Vara 

  Styrerepresentantar frå studentane

  Vara

  Styrets sekretær

  Sekretariat

 • Om styret

  Det nåværende styret for OsloMet – storbyuniversitetet  ble valgt våren 2015, og har sin funksjonsperiode i fire år: 1. august 2015 til 31. juli 2019. Studentenes medlemmer har funksjonstid på ett år.

  Styret har elleve medlemmer, og Trine Syvertsen er styrets leder. Styret har tre eksterne medlemmer, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (1), Oslo kommune (1) og Akershus fylkeskommune (1), fire medlemmer er valgt av og blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem er valgt av og blant de ansatte i teknisk-administrativ stilling, og to medlemmer er valgt av og blant studentene. De eksterne styremedlemmene har fra og med 1. august 2015 personlige varamedlemmer.