Tilgjengelighetserklæring for oslomet.no

Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet vårt.

Denne erklæringen gjelder ikke subdomener.

Status 23. januar 2018: Vi har dessverre oppdaget flere tilgjengelighetsproblemer for nivå A og AA i WCAG 2.0, vi jobber med å løse dette. Det gjelder blant annet tastaturnavigering.

Vi bryr oss om tilgjengelighet!

OsloMet er pliktig til å

OsloMet er en offisiell samarbeidspartner med International Association of Accessibility Professionals (IAAP Nordic).

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

Kommunikasjonsavdelingen ved OsloMet tar universell utforming av IKT på alvor, og har dedikerte personer og verktøy for å daglig følge med på nettstedets status. Gjennom ukentlige arbeidsøkter retter vi opp i WCAG-feil, samt legger langsiktige planer for hvordan vi skal løse de resterende problemene (både innenfor og utenfor WCAG).

WCAG-status per januar 2019: 77 av 100 poeng

Nettsidene våre er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere (norsk og engelsk basert på hvor du er på nettstedet), og du kan forstørre teksten i nettleseren din.

Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker, og alle bilder må ha alt-tagg eller alternativ tekst. Oslomet.no skal også ha et klart og tydelig språk (språkrådet.no).

Oslomet.no ble lansert i januar 2019 med prioritert innhold. Vi har utviklet nettstedet basert på å oppfylle minst AA i WCAG 2.0 og legge til rette for WCAG 2.1.

Scoren nevnt over er basert på vårt verktøy Siteimprove, som indekserer og analyserer alle våre sider.

Hvordan kan du si ifra om manglende tilgjengelighet?

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold på oslomet.no?

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

Send oss en mail til nettredaksjonen@oslomet.no.

Er det noe du ikke klarer å lese på oslomet.no?

Kontakt oss for å få tilsendt innhold i et annet format. Du kan selv velge hvordan du vil ha innholdet. Eksempler på dette kan være universelt utformede PDF-er, Word-filer eller print på papir.

Fungerer ikke skjermleseren slik den skal på nettstedet vårt? Kontakt oss på telefonnummeret 67 23 50 00 (sentralbord) og få innhold lest opp via telefon.

Tips og triks

Tekststørrelse:

Skjermleser:

Verktøy og sider om tilgjengelighet

For innhold på engelsk:

Publisert: 15.01.19 | Anniken Jess Iversen