English version

Campusprogrammet på Fakultet for teknologi, kunst og design

Nye løysingar for lokalisering av campus for fakultetet i åra framover.

Teknologiinstitutta ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er no lokaliserte i Pilestredet 35, Institutt for estetiske fag i Pilestredet park 33 og Institutt for produktdesign i Kunnskapsveien 55 på Kjeller.

Vedtak i universitetsstyret om at det skal vere campusar både i Oslo og på Romerike, leiekontraktar som går ut i åra framover, og ønske om samlokalisering av institutta, har gjort det aktuelt å vurdere nye løysingar for lokalisering av fakultetet.

Fakultetet har sett i gang eit campusprogram, og skal levere utkast til løysing for alle fagmiljøa.

Spørsmål og svar om campusprosjektet på TKD.

Aktuelle dokument

Undersøkingar og delprosjekt

 • Informasjon om undersøkingar og delprosjekt

  Dokument vert delt for tilsette i Teams, fakuletsstyresaker i OpenGov.

Organisering

 • Prosjektgruppe

  Det er sett ned ei prosjektgruppe med

  • dekan Carl Christian Thodesen
  • fungerande fakultetsdirektør Ingvild Straume
  • førsteamanuensis Ingvill Gjerdrum Maus
  • instituttleiar Einar Stoltenberg
  • instituttleiar Liv Klakegg Dahlin
  • instituttleiar Hallgrim Hjelmbrekke
  • instituttleiar Laurence Habib
  • instituttleiar Astrid Oust Janbu
  • professor Aase Reyes
  • universitetslektor Steen Ory Bendtzen
  • overingeniør Halvard Fredly
  • seksjonssjef Jørund Støre Bergrem
 • Kjernegruppe

  Ei kjernegruppe arbeider med prosjektet til dagleg. Med i kjernegruppa er

  • prosjektleiar Tor Prestegard frå Deloitte
  • dekan Carl Christian Thodesen
  • førstekonsulent Tatiana Shipulina
  • seniorkonsulent Marie Skagestad Tønsberg frå Deloitte,
  • rådgjevar Håkon Erikson
  • overingeniør Nebojsa Rijic,
  • seniorrådgjevar i kommunikasjon Olav-Johan Øye
  • overingeniør Evin Güler

Meir om fakultetet