English version

Campusprogrammet på Fakultet for teknologi, kunst og design

Nye løysingar for lokalisering av campus for fakultetet i åra framover.

Teknologiinstitutta ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er no lokaliserte i Pilestredet 35, Institutt for estetiske fag i Pilestredet park 33 og Institutt for produktdesign i Kunnskapsveien 55 på Kjeller.

Vedtak i universitetsstyret om at det skal vere campusar både i Oslo og på Romerike, leiekontraktar som går ut i åra framover, og ønske om samlokalisering av institutta, har gjort det aktuelt å vurdere nye løysingar for lokalisering av fakultetet.

Fakultetet har sett i gang eit campusprogram som leverer utkast til løysing for alle fagmiljøa.

Aktuelle dokument

Undersøkingar og delprosjekt

 • Informasjon om undersøkingar og delprosjekt

  Dokument vert delt for tilsette i Teams, og i fakultetsstyresaker og universitetsstyresaker som er ope tilgjengeleg i OpenGov.

Organisering

 • Prosjektgruppe

  Det er sett ned ei prosjektgruppe med

  • dekan Carl Christian Thodesen
  • fakultetsdirektør Målfrid Hoaas
  • førsteamanuensis Ingvill Gjerdrum Maus
  • instituttleiar Einar Stoltenberg
  • instituttleiar Liv Klakegg Dahlin
  • instituttleiar Hallgrim Hjelmbrekke
  • instituttleiar Laurence Habib
  • instituttleiar Astrid Oust Janbu
  • professor Aase Reyes
  • universitetslektor Steen Ory Bendtzen
  • overingeniør Halvard Fredly
  • seksjonssjef Jørund Støre Bergrem
 • Kjernegruppe

  Ei kjernegruppe arbeider med programmet til dagleg. Med i kjernegruppa er

  • dekan Carl Christian Thodesen
  • fakultetsdirektør Målfrid Hoaas
  • prosjektstøtte Tor Prestegard frå Deloitte
  • prosjektstøtte Eline Solgaard frå Deloitte
  • overingeniør Nebojsa Rijic

Meir om fakultetet