Computertomografi (MABIO5000)

Enkeltemne master

Emnet inngår i masterprogrammet i biomedisin, som fra høsten 2022 endrer navn til master i helse og teknologi.

Fakta om enkeltemner

 • Hva lærer du?

  Computertomografi (CT) er en bildediagnostisk undersøkelsesmetode som benytter ioniserende stråling til å produsere snittbilder, slik at kroppens strukturer kan fremstilles i ulike plan.

  Emneplan

  MABIO5000 Computertomografi (CT) (student.oslomet.no)

 • Opptakskrav

  Det kreves at bachelorgrad (eller tilsvarende) inneholder biomedisinske eller naturvitenskapelige emner med fagfordypning på minimum 80 studiepoeng i emnegruppe som omfatter kjemisk, biologisk og laboratorieteknisk kunnskap.

  Anbefalte forkunnskaper

  Studenten bør ha minst ett års erfaring i bruk av modaliteten CT. Studenten bør dessuten ha tilgang til å benytte CT med tilhørende arbeidsstasjon på en radiologisk avdeling/røntgeninstitutt.

 • Slik søker du

  Du søker via Søknadsweb (fsweb.no), men les dette først: Opptak til masterstudier masteremner og videreutdanninger

  Allerede student på masterprogrammet? Da velger du emner i Studentweb

 • Søknads- og oppmeldingsfrist

  Søknadsfrist

  Du må først søke om studierett i Søknadsweb (fsweb.no) som enkeltemnestudent på programmet.

  • Søke om studierett til emner som går om våren? Søknadsweb åpner 15. november og stenger 15. desember.
  • Søke om studierett til emner som går om høsten? Søknadsweb åpner 1. juni og stenger 1. august. Du får svar innen 15. august.

  Oppmeldingsfrist

  Etter at du er innvilget studierett må du melde deg opp til emnet/emnene i Studentweb.

  • Oppmeldingsfrist er 10 dager før emnet starter.
 • Når går emnet?

  Undervisningen foregår i to bolker a' to heldagssamlinger. Emnet er i hovedsak nettbasert.

  Søk opp timeplanen for emnet

  Timeplan for høsten publiseres i juni. Timeplan for våren publiseres i desember. 

 • Kostnader

  Studieavgift: 250 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema