Bakteriologi og antimikrobiell resistens (MABIO5100)

Enkeltemne

Emnet inngår i masterprogrammet i biomedisin.

Fakta om enkeltemner ved biomedisin

 • Hva lærer du?

  Formålet med emnet er å gjøre studentene i stand til å bidra aktivt i forskning innen bakteriell diagnostikk og i bekjempelse av antimikrobiell resistens i helsetjenesten og i samfunnet for øvrig.

  Emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  MABIO5100 Bakteriologi og antimikrobiell resistens

 • Opptakskrav

  Det kreves at bachelorgrad (eller tilsvarende) inneholder biomedisinske eller naturvitenskapelige emner med fagfordypning på minimum 80 studiepoeng i emnegruppe som omfatter kjemisk, biologisk og laboratorieteknisk kunnskap.

 • Oppstart og søknadsfrist

  • Oppstart: nettbasert med to samlinger i april og mai.
  • Søknadsfrist: 10 dager før oppstart.
 • Slik søker du

  Du søker via Søknadsweb, men les dette først: Opptak til masterstudier masteremner og videreutdanninger

  Allerede student på masterprogrammet? Da velger du emner i Studentweb

 • Kostnader

  Studieavgift: 250 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

Faglig kontakt

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema