Bakteriologi og antimikrobiell resistens (MABIO5100)

Enkeltemne master

Emnet inngår i masterprogrammet i biomedisin.

Fakta om enkeltemner ved biomedisin

 • Hva lærer du?

  Formålet med emnet er å gjøre studentene i stand til å bidra aktivt i forskning innen bakteriell diagnostikk og i bekjempelse av antimikrobiell resistens i helsetjenesten og i samfunnet for øvrig.

  Emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  MABIO5100 Bakteriologi og antimikrobiell resistens

 • Opptakskrav

  Det kreves at bachelorgrad (eller tilsvarende) inneholder biomedisinske eller naturvitenskapelige emner med fagfordypning på minimum 80 studiepoeng i emnegruppe som omfatter kjemisk, biologisk og laboratorieteknisk kunnskap.

 • Slik søker du

  Du søker via Søknadsweb(fsweb.no), men les dette først: Opptak til masterstudier masteremner og videreutdanninger

  Allerede student på masterprogrammet? Da velger du emner i Studentweb

 • Søknads- og oppmeldingsfrist

  Søknadsfrist

  Du må først søke om studierett i Søknadsweb (fsweb.no) som enkeltemnestudent på programmet.

  • Søke om studierett til emner som går om våren? Søknadsweb åpner 15. november og stenger 1. mars.
  • Søke om studierett til emner som går om høsten? Søknadsweb åpner 1. juni og stenger 15. oktober.

  Søkerne får svar fortløpende.

  Søk i god tid slik at vi rekker å svare på søknaden din før du må melde deg opp til emnet/emnene i Studentweb.

  Oppmeldingsfrist

  Etter at du er innvilget studierett må du melde deg opp til emnet/emnene i Studentweb.

  • Oppmeldingsfrist er 10 dager før emnet starter.
 • Når går emnet?

  Søk opp timeplanen for emnet

  Timeplan for høsten publiseres i juni. Timeplan for våren publiseres i desember. 

 • Kostnader

  Studieavgift: 250 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

Faglig kontakt

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema