Bakteriologi og antimikrobiell resistens (MABIO5100)

Enkeltemne master

Emnet inngår i masterprogrammet i biomedisin.

Fakta om enkeltemner ved biomedisin

 • Hva lærer du?

  Formålet med emnet er å gjøre studentene i stand til å bidra aktivt i forskning innen bakteriell diagnostikk og i bekjempelse av antimikrobiell resistens i helsetjenesten og i samfunnet for øvrig.

  Emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  MABIO5100 Bakteriologi og antimikrobiell resistens

 • Opptakskrav

  Det kreves at bachelorgrad (eller tilsvarende) inneholder biomedisinske eller naturvitenskapelige emner med fagfordypning på minimum 80 studiepoeng i emnegruppe som omfatter kjemisk, biologisk og laboratorieteknisk kunnskap.

 • Slik søker du

  Du søker via Søknadsweb(fsweb.no), men les dette først: Opptak til masterstudier masteremner og videreutdanninger

  Allerede student på masterprogrammet? Da velger du emner i Studentweb

 • Søknads- og oppmeldingsfrist

  Søknadsfrist

  Du må først søke om studierett i Søknadsweb (fsweb.no) som enkeltemnestudent på programmet.

  • Søke om studierett til emner som går om våren? Søknadsweb åpner 15. november og stenger 1. mars.
  • Søke om studierett til emner som går om høsten? Søknadsweb åpner 1. juni og stenger 1. august. Du får svar innen 15. august.

  Oppmeldingsfrist

  Etter at du er innvilget studierett må du melde deg opp til emnet/emnene i Studentweb.

  • Oppmeldingsfrist er 10 dager før emnet starter.
 • Når går emnet?

  Søk opp timeplanen for emnet

  Timeplan for høsten publiseres i juni. Timeplan for våren publiseres i desember. 

 • Kostnader

  Studieavgift: 250 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

Faglig kontakt

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema