Makrobeskjæring av operasjonspreparater (MABIO5200)

Enkeltemne master

Emnet inngår i spesialiseringen i biomedisin, ved masterprogrammet i helse og teknologi.

Fakta om enkeltemner

 • Hva lærer du?

  Emnet gir deg et bredt teoretisk og praktisk grunnlag innen anatomi og patologi.

  Du vil lære terminologi og metoder som benyttes i makrobeskjæring av utvalgte operasjonspreparater i en patologiavdeling. Problemstillingene vi jobber med er knyttet til fikseringstid og betydning for senere analyser av uttatt vev, samt prosedyrer rundt biobanking av materiale.

  Emneplan for MABIO5200 Makrobeskjæring av operasjonspreparater (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav

  Det kreves at bachelorgrad (eller tilsvarende) inneholder biomedisinske eller naturvitenskapelige emner med fagfordypning på minimum 80 studiepoeng i emnegruppe som omfatter kjemisk, biologisk og laboratorieteknisk kunnskap.

 • Slik søker du

  Du søker via Søknadsweb (fsweb.no), men les dette først: Opptak til masterstudier masteremner og videreutdanninger

  Allerede student på masterprogrammet? Da velger du emner i Studentweb

 • Søknads- og oppmeldingsfrist

  Søknadsfrist

  Du må først søke om studierett i Søknadsweb (fsweb.no) som enkeltemnestudent på programmet.

  • Søke om studierett til emner som går om våren? Søknadsweb åpner 15. november og stenger 15. desember.
  • Søke om studierett til emner som går om høsten? Søknadsweb åpner 1. juni og stenger 1. august. Du får svar innen 15. august.

  Oppmeldingsfrist

  Etter at du er innvilget studierett må du melde deg opp til emnet/emnene i Studentweb (student.oslomet.no).

  Oppmeldingsfrist er 10 dager før emnet starter.

 • Når går emnet?

  Søk opp timeplanen for emnet.

  Timeplan for høsten publiseres i juni. Timeplan for våren publiseres i desember.

 • Kostnader

  Det er en studieavgift på 250 kroner.

  I tillegg må du betale semesteravgift (student.oslomet.no).

Faglig kontakt

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema