Rehabilitering som kunnskap og praksis (MAREH 4000)

Enkeltemne master

Emnet tar for seg rehabilitering som begrep, kunnskapsområde og praksis i et helse- og samfunnsfaglig perspektiv. Det legges særlig vekt på forståelser av funksjonshemming, brukerperspektiver, medvirkningsformer og medvirkningspolitikk.

 • Hva lærer du?

  Etter studiet er du i stand til å blant annet anvende og integrere ulike former for kunnskap i arbeidet med å utvikle og kvalitetsforbedre (re)habiliteringspraksis. Se emneplanen for nærmere beskrivelse av læringsutbyttet.

 • Emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  MAREH4000 Rehabilitering som kunnskap og praksis

 • Opptakskrav

  Studenten må være tatt opp på studiet eller på andre masterstudier innen helse- og sosialfag, idrett, pedagogikk eller samfunnsvitenskapelige fag. Emnet tilbys som enkeltemne. Søkere må ha bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 3 års varighet.

 • Slik søker du

  Du søker via Søknadsweb (fsweb.no), men les dette først: Opptak til masterstudier masteremner og videreutdanninger

  Allerede student på masterprogrammet? Da velger du emner i Studentweb

 • Søknads- og oppmeldingsfrist

  Søknadsfrist

  Du må først søke om studierett i Søknadsweb (fsweb.no) som enkeltemnestudent på programmet.

  • Søke om studierett til emner som går om våren? Søknadsweb åpner 15. november og stenger 1. mars.
  • Søke om studierett til emner som går om høsten? Søknadsweb åpner 1. juni og stenger 15. oktober.

  Søkerne får svar fortløpende.

  Søk i god tid slik at vi rekker å svare på søknaden din før du må melde deg opp til emnet/emnene i Studentweb.

  Oppmeldingsfrist

  Etter at du er innvilget studierett må du melde deg opp til emnet/emnene i Studentweb.

  • Oppmeldingsfrist er 10 dager før emnet starter.
 • Når går emnet?

  Søk opp timeplanen for emnet

  Timeplan for høsten publiseres i juni. Timeplan for våren publiseres i desember. 

 • Kostnader

  Du betaler kun semesteravgift (student.oslomet.no).

Fakta om opptak til enkeltemner

Faglig kontakt

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema