Klinisk nevrofysiologi MAVIT4400

Enkeltemne master

Er du helsepersonell med ønske om å lære mer om nervesystemet?

Klinisk nevrofysiologi er et medisinsk spesialfelt der en benytter ulike nevrofysiologiske undersøkelser for å utrede og diagnostisere sykdommer i nervesystemet.

Dette masteremnet gir deg kunnskap om grunnleggende nevrofysiologi og anatomi, og hvordan man utfører noen av de mest vanlige nevrofysiologiske undersøkelsene.

Emnet tilhører i masterprogrammet i helsevitenskap.

 • Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende innen sykepleie, farmasi, psykologi, fysioterapi, bioingeniørfag, paramedisin, vernepleie, fysiologi, molekylærbiologi eller medisin (profesjon).

  For opptak til enkeltemne gjelder ikke C-kravet.

 • Slik søker du

  Du søker via Søknadsweb (fsweb.no). Søknadsweb åpner 1. juni.

  Søknadsfristen er 1. august, men vi oppfordrer alle om å søke innen 1. juli.

  Om du allerede er student på en av spesialiseringene i masterprogrammet i helsevitenskap skal du velge emner i Studentweb.

 • Hva lærer du?

  Du lærer om nervesystemets oppbygging og funksjon og samspillet mellom miljø og det autonome nervesystemet. Du vil også lære om de vanligste sykdomsprosessene i nervesystemet og de viktigste smertefysiologiske prinsippene.

  Etter studiet har du kunnskap om klinisk nevrofysiologisk diagnostikk og monitorering og kan forklare hva man måler med EEG, EMG, nevrografi og fremkalte responser, samt redegjøre for prosedyrene.

  Videre lærer du å gjenkjenne viktige mønstre og funn i nevrofysiologiske undersøkelser, og hva som skiller fysiologiske artefakter fra kortikal normalaktivitet.

  Emneplan

  Les emneplanen for MAVIT4400 Klinisk nevrofysiologi (student.oslomet.no).

 • Når går emnet?

  Samlinger høsten 2023 er i uke 41 og 45.

  Søk opp timeplanen for emnet (tp.uio.no).

  Timeplan for høsten publiseres i juni.

 • Kostnader

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Vær klar over at