English version

Bioinformatikk med fordypning i analyse av nestegenerasjons sekvenseringsdata (PHVIT9560)

Enkeltemne ph.d.

Bioinformatikk med fordypning i analyse av nestegenerasjons sekvenseringsdata

For full beskrivelse av emnet se engelsk versjon.