Akuttsykepleie

Videreutdanning

Akuttsykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt kritisk syke eller skadde pasienter i alle aldre, fortrinnsvis i akuttmottak. Akuttsykepleie handler også om å begrense omfanget og graden av belastninger pasienten kan oppleve i forbindelse med sykdom, skade og behandling, ved å sørge for at pasienten og pårørende opplever trygghet og tillit.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema