To sykepleierstudenter øver seg på pleieprosedyre med en treningsdukke.

Anestesisykepleie

Videreutdanning

I denne videreutdanningen utøver du sykepleie og anestesiologi på en forsvarlig og målrettet måte for å tilrettelegge for kirurgi og annen behandling. Du vil lære å kunne iverksette livreddende tiltak, både i og utenfor sykehuset.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: 1. mars 2021.

  Opptakskrav

  • Fullført bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende.
  • Norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon (inkludert prehospitalt arbeid).

  Beregning av tilleggspoeng for opptak til videreutdanning i anestesisykepleie

  Slik søker du

  Poenggrense ved siste opptak: 5,41.

  Politiattest

  Du må legge fram politiattest når du har fått opptak (student.oslomet.no). 

 • Hva lærer du?

  I studiet benyttes kurs, forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver og selvstudier. En del emner er felles med andre videreutdanninger og organiseres i samarbeid med disse.

  Studiet retter seg mot sykepleiere som ønsker å arbeide innenfor anestesisykepleien.

  Mulighet for påbygging til mastergrad

  Studiet er nå identisk med de tre første semestrene av mastergradsstudiet i anestesisykepleie.

  Studenter som har gjennomført videreutdanningen etter revidert programplan vil bare gjenstå med masteroppgaven for å få graden master i anestesisykepleie.

  Det søkes i så tilfelle eget opptak til masterstudiet, med samme opptakskrav og søknadsfrist som for ordinære søkere til masterstudiet.

 • Semesteroversikt og programplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Praksis

  Praksisstudier utgjør omtrent 55 prosent av studietiden.

  Praksisstudiene knyttes til avdelinger der det er anestesiologisk virksomhet som omfatter elektiv (planlagt), dagkirurgisk og øyeblikkelig-hjelp behandling i og utenfor sykehus.

  Du må regne med en reisevei i praksisperiodene.

 • Kostnader

 • Stipend

  Flere av sykehusene/helseforetakene i Oslo-regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen. Studiestøtte tildeles etter søknad.

  Det kan være lurt å sende med kopi av dokumentasjon på utdanning og jobberfaring samt bekreftelse fra OsloMet på søknaden din til det sykehuset du ønsker å søke støtte hos.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema