To sykepleierstudenter øver seg på pleieprosedyre med en treningsdukke.

Anestesisykepleie

Videreutdanning

I denne videreutdanningen utøver du sykepleie og anestesiologi på en forsvarlig og målrettet måte for å tilrettelegge for kirurgi og annen behandling. Du vil lære å kunne iverksette livreddende tiltak, både i og utenfor sykehuset.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema