To sykepleierstudenter øver seg på pleieprosedyre med en treningsdukke.

Barnesykepleie

Videreutdanning

Barnesykepleiere utøver sykepleie til barn og ungdom og deres familie. Barnesykepleieren pleier og behandler barn som er født for tidlig, barn som har vært utsatt for ulykke, barn som er rammet av akutt og/eller kritisk sykdom, og barn som utredes for eller har fått en forverring av langvarig eller kronisk sykdom.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: 1. mars 2021.

  Opptakskrav

  • Fullført bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende.
  • Norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst to års somatisk som sykepleier yrkespraksis fra spesialhelsetjenesten etter autorisasjon.

  Beregning av tilleggspoeng for opptak til videreutdanning i barnesykepleie

  Poenggrense ved siste opptak: 3,32

  Politiattest

  Du må framlegge en politiattest når du har fått opptak (student.oslomet.no).

 • Hva lærer du?

  Studiet består av tre hovedemner:

  1. Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner.
  2. Medisinske og naturvitenskapelige emner.
  3. Barnesykepleie – fag og yrkesutøvelse.

  Hvert hovedemne er delt inn i flere delemner. Se programplanen for ytterligere beskrivelse.

  Studiet retter seg mot offentlig godkjente sykepleiere som ønsker å arbeide innen barnesykepleien med syke barn og ungdommer og deres familie.

 • Semesteroversikt og programplan

 • Undervisning og praksis

  I studiet benyttes kurs, forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver og selvstudium. En del emner er felles med andre videreutdanninger og organiseres i samarbeid med disse.

  Praksis

  Praksisstudier utgjør ca. 55 prosent av studietiden. Praksisstudiene er lagt til nyfødtmedisinsk avdeling, medisinsk-, kirurgisk- og intensivavdeling for store barn og barnepoliklinikk. Reisevei i praksisperioder må påregnes.

 • Kostnader

 • Stipend

  Flere av sykehusene/helseforetakene i Oslo-regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen.

  Studiestøtte tildeles etter søknad. Det kan være lurt å sende med kopi av dokumentasjon på utdanning og jobberfaring samt bekreftelse fra OsloMet på søknaden din til det sykehuset du ønsker å søke støtte hos.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema