Ergoterapi innenfor allmennhelse

Videreutdanning

Dette studiet styrker din faglig identitet og kvalifiserer deg som ergoterapeut til å identifisere og dekke behov i kommunehelsetjenesten. Du lærer å samarbeide med brukere, pårørende og involverte aktører om et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Søkere må ha offentlig godkjenning som ergoterapeut i Norge.

  Poengberegning

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

   

  Poenggrense ved siste opptak 

  Alle kvalifiserte

   

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 
  •    1. mars: Tidlig opptak  
  •    15. april: Ordinær søknadsfrist. 
  •    
  Når får du svar på søknaden? 
  •    1. mai: Tidlig opptak 
  •    10. juli: Hovedopptak 
  •    
  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 
   

 • Hva lærer du?

  Målgruppen er ergoterapeuter som ønsker å styrke sin ergoterapifaglige kompetanse og fremme utvikling og innovasjon i kommunehelsetjenesten.

  Videreutdanningen er aktuell for ergoterapeuter som jobber innenfor alle områder i kommunehelsetjenesten, men også innen andre felt. Videreutdanningen kan inngå i Norsk Ergoterapeutforbunds spesialistgodkjenning. Deler av studiet kan innpasses i masterprogrammet i ergoterapi.

   

  Studiet skal kvalifisere ergoterapeuter til å identifisere og imøtekomme aktuelle behov for ergoterapifaglige tjenester i kommunehelsetjenesten/allmennhelsetjenesten og bidra til å følge opp myndighetenes satsing på høy kvalitet i et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

  De siste års helsereformer pålegger kommunene et større ansvar for helse og sosialtjenester, og utredninger stadfester en betydelig økning i etterspørsel av ergoterapeuter for å møte behovene. Dette utfordrer ergoterapeuters kunnskaper og kompetanse.

  Oppdatert og kunnskapsbasert praksis innenfor ergoterapi skal danne grunnlag for kompetanse både på system- og individnivå.

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Semesteroversikt og programplan

 • Undervisning

  Studiet går på deltid over ett år og kombinerer to obligatoriske fellessamlinger ved universitetet av tre dagers varighet med nettbaserte samlinger, veiledet arbeid i gruppe og individuelt, studentsamarbeid og selvstudium. De vanligste arbeids- og undervisningsformene på samlingene vil være korte forelesninger, seminarer, gruppearbeid og studentdrevet undervisning. I tillegg arbeider studentene med skriftlige og praktiske oppgaver i gruppe og individuelt. Oppgaver skal leveres innen fastsatte frister.

  Studiet er basert på stor grad av egenaktivitet og studentene må strukturere sin egen læreprosess. Studieåret er på 40 uker, og det forventes en samlet arbeidsinnsats på normalt 20 timer per uke.

  Studiet består av to emner som går parallelt da det er viktig å starte tidlig med å utarbeide tema for prosjektoppgaven, gjerne sammen med kollegaer og arbeidsgiver.

  • VERA6010 Ergoterapeutisk intervensjon og tjenesteutvikling (15 studiepoeng)
  • VERA6110 Prosjektoppgave (15 studiepoeng)

  Les mer om emnene  under 'Studiets oppbygning' litt lenger opp på denne nettsiden.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...