Ergoterapi innenfor allmennhelse

Videreutdanning

Dette studiet styrker din faglig identitet og kvalifiserer deg som ergoterapeut til å identifisere og dekke behov i kommunehelsetjenesten. Du lærer å samarbeide med brukere, pårørende og involverte aktører om et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Søkere må ha offentlig godkjenning som ergoterapeut i Norge.

  Poengberegning

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

   

  Poenggrense ved siste opptak 

  Alle kvalifiserte

   

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 
  •    1. mars: Tidlig opptak  
  •    15. april: Ordinær søknadsfrist. 
  •    
  Når får du svar på søknaden? 
  •    1. mai: Tidlig opptak 
  •    10. juli: Hovedopptak 
  •    
  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 
   

 • Hva lærer du?

  Målgruppen er ergoterapeuter som ønsker å styrke sin ergoterapifaglige kompetanse og fremme utvikling og innovasjon i kommunehelsetjenesten.

  Videreutdanningen er aktuell for ergoterapeuter som jobber innenfor alle områder i kommunehelsetjenesten, men også innen andre felt. Videreutdanningen kan inngå i Norsk Ergoterapeutforbunds spesialistgodkjenning. Deler av studiet kan innpasses i masterprogrammet i ergoterapi.

   

  Studiet skal kvalifisere ergoterapeuter til å identifisere og imøtekomme aktuelle behov for ergoterapifaglige tjenester i kommunehelsetjenesten/allmennhelsetjenesten og bidra til å følge opp myndighetenes satsing på høy kvalitet i et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

  De siste års helsereformer pålegger kommunene et større ansvar for helse og sosialtjenester, og utredninger stadfester en betydelig økning i etterspørsel av ergoterapeuter for å møte behovene. Dette utfordrer ergoterapeuters kunnskaper og kompetanse.

  Oppdatert og kunnskapsbasert praksis innenfor ergoterapi skal danne grunnlag for kompetanse både på system- og individnivå.

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Semesteroversikt og programplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Undervisning

  Studiet går på deltid over ett år og organiseres med fire obligatoriske fellessamlinger av fem dagers varighet. Studiet er delvis nettbasert. Arbeidsformen er i stor grad basert på egenaktivitet og deling av erfaringer og kunnskap.

  Studentene arbeider med oppgaver i periodene mellom samlingene.

  Studiet består av to emner som går parallelt da det er viktig å starte tidlig med å utarbeide tema for prosjektoppgaven, gjerne sammen med kolleger og arbeidsgiver.

  • VERA6010 Ergoterapeutisk intervensjon og tjenesteutvikling (15 stp.).
  • VERA6110 Prosjektoppgave (15 stp.).

  Les mer om emnene i programplanen.

 • Kostnader

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema