Fysioterapi for barn

Videreutdanning

Studiet kvalifiserer deg som fysioterapeut til å identifisere og møte aktuelle behov innenfor forebyggende, habiliterende og rehabiliterende arbeid med barn. Du lærer å samarbeide med barn, foreldre og andre involverte i hjelpeapparatet om et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Søkere må ha autorisasjon som fysioterapeut i Norge. Det forutsettes at studentene har tilgang til fysioterapifaglig arbeid med barn/unge under studiet.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

  Relevant yrkespraksis er fysioterapifaglig arbeid knyttet til barn og unge. Relevant utdanning er høyere utdanning innen helse- og samfunnsfag. 
   

  Poenggrense ved siste opptak

   4,27

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her 

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Studiets målgruppe er fysioterapeuter som ønsker å utvikle sin kompetanse i arbeid med barn og unge.

  Studiet består at to emner som ligger i hvert sitt semester:

  • FYSBA6010 Fysioterapi for barn – kunnskapsgrunnlag og praksis 1 (20 stp.).
  • FYSBA6110 Fysioterapi for barn – kunnskapsgrunnlag og praksis 2 (10 stp.).

   

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Semesteroversikt og programplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Undervisning

  Studiet er deltidsstudium over ett år med forventet studentarbeidstid på 20 timer per uke i 40 uker.

  Undervisningen er organisert i fem fellessamlinger med omtrent én ukes varighet hver. FYSBA6010 har fire samlinger, mens FYSBA6110 har én. Samlingene er jevnt fordelt over året. Hvert emne avsluttes med eksamen. 

  Til fellessamlingene skal du produsere videoopptak av praksissituasjoner som blir grunnlag for analyse og refleksjon på samlingene.

  Eksamen

  • FYSBA6010 har mappeeksamen med to oppgaver hvor omfanget på hver oppgave er inntil 3000 ord.
  • FYSBA6110 har eksamen som en individuell skriftlig oppgave

  Før du kan ta eksamen, kan det også være arbeidskrav som du må oppfylle. Se programplanen for flere detaljer.

  Obligatorisk tilstedeværelse

  Det kreves 80 prosent tilstedeværelse på samlingene.

 • Kostnader

  Studieavgift: 5000 kroner per semester.

  I tillegg må du betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema