Helsesykepleie

Videreutdanning

Helsesykepleiere møter barn, unge og deres familier. Arbeidsplassen er gjerne på helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: 1. mars

  Opptakskrav: 

  • Autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis.

  Det gis tilleggspoeng til mannlige søkere og særlig relevant yrkespraksis. Se programplanen for mer informasjon.

  Poenggrense ved siste opptak

  6,59

  Slik søker du

  Politiattest

  Du må legge fram politiattest når du har fått opptak (student.oslomet.no).

 • Hva lærer du?

  Helsesykepleie er en videreutdanning i helsefremmende og forebyggende sykepleie. Den teoretiske undervisningen er temaorganisert. Helhetlig forståelse av individ, familie og samfunn står sentralt, med særlig vekt på helsefremmende og forebyggende helsearbeid.

  Utdanningen gir offentlig godkjente sykepleiere spesialkompetanse for arbeid i kommunehelsetjenesten. Studiet bygger videre på bachelor i sykepleie.

 • Semesteroversikt og programplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Innpassing i master

  Studenter som gjennomfører videreutdanningen etter programplanen av 2018 og ønsker en mastergrad kan etter søknad få studiet innpasset som 1. år i masterstudiet sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling. Dette forutsetter at studenten har søkt og fått studieplass på masterstudiet.

 • Praksis

  Ti uker av studiet er praksis i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Utdanningen har primært avtaler om praksisplasser ved helsestasjoner i fylkene på Østlandet: Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet. I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt å bruke praksisplasser i andre fylker.

  Fordi utdanningen har avtaler om praksisplasser med kommuner i hele østlandsområdet kan det bli nødvendig med pendling eller leie av hybel i praksisperiodene. Utgifter i forbindelse med reise/boutgifter refunderes ikke for studenter ved helsesykepleierutdanningen.

  Det varierer hvor mange praksisplasser vi har i hvert fylke fra år til år. Studenter må derfor være fleksible. Du kan ikke påregne å få praksisplass på, eller i nærheten av hjemstedet ditt. Det er heller ikke anledning til å skaffe praksisplass selv uten i helt spesielle tilfeller. Slike tilfeller må godkjennes av OsloMet etter formelt opptak.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema