!
Endring fra videreutdanning til master!

Videreutdanningen utgår, men vil inngå som spesialisering i Master i helsevitenskap med planlagt oppstart høsten 2021.

Helsesykepleie

Videreutdanning

Videreutdanningen har ikke lenger opptak.

Les om det nye studietilbudet på masternivå:

Helsesykepleie, master i helsevitenskap

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema