Kompletterende desentralisert utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS

Videreutdanning

Studiet skal bidra til at sykepleiere utdannet i land utenfor EU/EØS skal få komplettert sin utdanning. Det desentraliserte tilbudet er et samarbeid mellom OsloMet, Nordland fylkeskommune og kommunene i Nordland.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Opptakskrav

  • Vedtak, datert etter 1.6.2015 fra Helsedirektoratet, som sier at kompletterende utdanning må tas for å oppnå en jevngod sykepleierutdanning på vei mot autorisasjon som sykepleier i Norge.
  • Fullført sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS.
  • Oppfylle krav til norsk (B2) og engelsk i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning.
  • Det gis 2 tilleggspoeng til søkere som kan dokumentere relevant arbeidsforhold innen helsetjenesten i Nordland fylke.
  • Søkere som tas opp til studiet, må fremlegge politiattest, jf. Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

  Slik søker du

  Les mer om hvordan du søker på denne utdanningen

 • Hva lærer du?

  Studiet består av både teoretiske og praktiske emner som er forhåndsgodkjent av Helsedirektoratet som grunnlag for autorisasjon.

  I teoretiske emner vil studentene få kunnskaper om sykepleiefagets historikk, idégrunnlag og yrkesetikk samt stats- og kommunalkunnskap i Norge. Videre vil studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter for å utføre korrekt legemiddelregning.

  I to praksisperioder vil studentene møte pasienter i helseinstitusjoner og anvende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, knyttet til pasientoppfølging. Tilstedeværelse i praksisemnene utgjør gjennomsnittlig 30 timer pr. uke i 8 uker. I praksisperioder er studentene plassert i en helseinstitusjon som ligger i en kommune i Nordland.

  Studentene skriver også en bacheloroppgave over et faglig relevant emne, hvor vitenskapsteori og forskningsmetode står sentralt. Bacheloroppgaven gir rom for å bruke erfaringer fra praktiske emner. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet består av nettstudier, 2-3 samlinger i Nordland fylkeskommune, praksis og bacheloroppgave. Du vil jobbe både selvstendig og i grupper. 

  Studiet gjennomføres på deltid over tre semestre. Første teoriemne "Sykepleiens faglige og samfunnsvitenskapelige grunnlag" må gjennomføres først. De øvrige emnene kan omrokeres alt etter hvilke praksisplasser som er tilgjengelige.

  Spesielt for denne desentraliserte utdanningen er at flere studiesamlinger og praksis vil foregå kun i kommuner i Nordland og det forventes at studenter møter opp der. 

  Bruk av ansiktsdekkende bekledning er ikke forenlig med gjennomføring av studiet. Ved gjennomføring av praksis må studenten forholde seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for bekledning som gjelder ved det enkelte praksissted.

 • Praksis

  To praksisperioder på 8 uker hver, tilsammen 16 uker med pasientnær praksis i helse- og omsorgsektoren i ulike kommuner i Nordland. Det forventes at studentene møter godt forberedt til hver praksisperiode.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. studieår

  3. semester
 • Kostnader

  Du betaler kun semesteravgift (student.oslomet.no).

 • Bakgrunn

  OsloMet - utviklet i 2017 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet et kompletterende utdanningstilbud til personer med fluktbakgrunn, som har sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS. Utdanningstilbudet startet i 2018 og gjelder også for sykepleiere uten fluktbakgrunn. Utdanningen inneholder alle tilleggskrav som kreves for autorisasjon som sykepleier

  I 2019 tok Nordland fylkeskommune initiativ til et samarbeid med OsloMet for å utvikle et desentralisert tilbud for sykepleiere utdannet utenfor EØS og som er bosatt i Nordland. Samarbeidet førte til etablering av desentralisert kompletterende utdanning som gjennomføres som et prosjekt fra 2021 i kommunene i Nordland.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig kontakt

Laster inn ...