Kreftsykepleie

Videreutdanning

Kreftsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Studiet er rettet mot autoriserte sykepleiere som arbeider eller som ønsker å arbeide innen kreftomsorgen.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for videreutdanning i kreftsykepleie (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: 1. mars 2019.

  Opptakskrav:

  • Fullført bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende.
  • Norsk autorisasjon som sykepleier,
  • Minst to års klinisk yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon,

  Beregning av tilleggspoeng for opptak til videreutdanning i kreftsykepleie

  Poenggrense ved siste opptak: Alle kvalifiserte.

  Slik søker du

  Politiattest og fritak

  Du må legge fram politiattest når du har fått opptak (student.oslomet.no).

  Du kan også søke om fritak og innpassing (intern lenke).

 • Hva lærer du?

  Studiet består av fem emner (tre teoretiske og to praktiske):

  • Kreftsykepleiens naturvitenskapelige og fenomenologiske kunnskapsgrunnlag.
  • Kliniske studier i kreftsykepleierens funksjons- og ansvarsområder 1.
  • Vitenskapsteori, kunnskapssyn, etikk og forskningsmetode.
  • Kreftsykepleiens samfunnsvitenskapelige og fenomenologiske kunnskapsgrunnlag.
  • Kliniske studier i kreftsykepleierens funksjons- og ansvarsområder 2.

  Innpassing i masterprogram

  Videreutdanning i kreftsykepleie gir innpass i Master i sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling.

  Karriere

  Etter utdanningen skal du utøve kreftsykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser. Du skal videre anvende dine kunnskaper om kreftsykdom og delta aktivt i behandling av kreft, samt ta ansvar for å lindre plagsomme symptomer.

  Kreftsykepleieren skal også ta ansvar for å imøtekomme døendes behov og være til støtte for pasient og pårørende i livets sluttfase. Videre deltar du aktivt i rehabilitering slik at pasient og pårørende kan ha best mulig livskvalitet under og etter behandling.

  Studiet skal legge grunnlag for å forstå hvordan levemåte og miljø kan virke kreftfremkallende slik at man som ferdig utdannet kreftsykepleier kan delta aktivt i arbeidet med forebygging av kreft.

 • Studiets oppbygging

 • Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Praksis

  Praksisstudier utgjør tolv uker. Praksistiden gjennomføres i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten.

 • Kostnader

 • Stipend

  Flere av sykehusene/helseforetakene i Oslo-regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen. Det kan være lurt å sende kopi av dokumentasjon på utdanning og jobberfaring samt bekreftelse fra OsloMet på søknaden din til det sykehuset du ønsker å søke støtte hos.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema