Kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten

Videreutdanning

Denne videreutdanningen skal kvalifisere deg som fagutøver i helse- og omsorgstjenesten til å finne fram, vurdere og bruke forskningsresultater i praksis og undervisning.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: Uke 3 2019.

  Oppstart forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

  Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende.

   

 • Hva lærer du?

  Som student lærer du å finne relevant forskningsmateriale på en systematisk måte. Forskningen skal i neste omgang integreres i klinisk praksis slik at det kommer pasienter og brukere til gode.

  En kunnskapsbasert praksis vil styrke fagfeltet gjennom en mer bevisst bruk av ulike kunnskapskilder. Utdanningen er tverrfaglig.

  Målgruppe

  Kunnskapsbasert praksis innebærer å bruke den best tilgjengelige forskningsbaserte kunnskap integrert med kliniske erfaringer og brukernes verdier og preferanser i beslutninger om helsespørsmål.

  Målgruppen for studiet er helse- og omsorgspersonell som ønsker å praktisere en kunnskapsbasert fagutøvelse. Studiet passer også for personer som jobber i fag- og forskningsstillinger, bibliotekarer, lærere, lektorer, førstelektorer og stipendiater innen helse- og sosialfagene.

  Se mer

 • Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Kostnader

  Studieavgift: 15 000 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema