Kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten

Videreutdanning

Denne videreutdanningen skal kvalifisere deg som fagutøver i helse- og omsorgstjenesten til å finne fram, vurdere og bruke forskningsresultater i praksis og undervisning.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: 1. september

  Oppstart forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

  Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende.

   

 • Målgruppe

  Kunnskapsbasert praksis innebærer å bruke den best tilgjengelige forskningsbaserte kunnskap integrert med kliniske erfaringer og brukernes verdier og preferanser i beslutninger om helsespørsmål.

  Målgruppen for studiet er helse- og omsorgspersonell som ønsker å praktisere en kunnskapsbasert fagutøvelse. 
  Studiet passer også for personer som jobber i fag- og forskningsstillinger, bibliotekarer, lærere, lektorer, førstelektorer og stipendiater innen helse- og sosialfagene.

 • Hva lærer du?

  Som student lærer du å finne relevant forskningsmateriale på en systematisk måte. Forskningen skal i neste omgang integreres i klinisk praksis slik at det kommer pasienter og brukere til gode.

  En kunnskapsbasert praksis vil styrke fagfeltet gjennom en mer bevisst bruk av ulike kunnskapskilder. Utdanningen er tverrfaglig.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Kostnader

  Studieavgift: 15 000 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

 • Tidligere konferanser

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema