Kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten

Videreutdanning

Bli god på å finne, vurdere og bruke forskning i egen praksis og undervisning. Lær hvordan du kan identifisere forbedringsområder i eget arbeidsfelt slik at pasienter og brukere får en god og sikker behandling.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende.

  Poengberegning og rangering 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3273.

  Søknadsfristen er 15. oktober.

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Målgruppe

  Studiet passer for deg som er fagansvarlig, eller som jobber med utvikling og oppdatering av behandlingsplaner og prosedyrer eller kvalitetssikring, kvalitetsutvikling og implementeringsarbeid. Studiet er nyttig for alle som trenger kunnskap om hvordan holde seg faglig oppdatert.

  Målgruppen for studiet er helse- og omsorgspersonell som ønsker å praktisere en kunnskapsbasert fagutøvelse. Studiet passer også for personer som jobber i fag- og forskningsstillinger, bibliotekarer, lærere, lektorer, førstelektorer og stipendiater innen helse- og sosialfagene.

 • Hva lærer du?

  Kunnskapsbasert praksis handler om å bruke den best tilgjengelige forskningsbaserte kunnskapen i kombinasjon med kliniske erfaringer og brukernes preferanser i helsebeslutninger. Utdanningen er tverrfaglig.

  Du lærer å finne relevant forskningsmateriale på en systematisk måte. Forskningen skal i neste omgang integreres i klinisk praksis slik at det kommer pasienter og brukere til gode. Etter endt utdanning vil du kunne ha ansvar for eller delta i å utarbeide kunnskapsbaserte verktøy til bruk i klinisk praksis, for eksempel prosedyrer og retningslinjer, helhetlige pasientforløp, behandlingslinjer og veiledende behandlingsplaner med mer.

  En kunnskapsbasert praksis vil styrke fagfeltet gjennom en mer bevisst bruk av ulike kunnskapskilder.

  Studiet er på masternivå, og kan inngå som et valgfritt emne på masterutdanninger.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Kombinere studier med jobb?

  De fleste av våre etter- og videreutdanninger som går på deltid lar seg kombinere med jobb. Husk å sette av nødvendig tid til å delta på eventuelle samlinger, lese fagstoff, levere besvarelser og ta eksamen.

  Spørsmål og svar om etter- og videreutdanning

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema